Thông tin chỉ đạo điều hành
Không thực hiện một số đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh (30/10/2020)
-   +   A-   A+   In  
UBND vừa ban hành Quyết định về việc không thực hiện một số đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt danh mục thực hiện năm 2018 và năm 2019.

Theo đó, UBND yêu cầu không thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với 02 đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ:

          1. Thực trạng lây nhiễm qua đường tình dục và hiệu quả can thiệp tăng hành vi an toàn tình dục trong nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới tại tỉnh BR-VT

          2. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ bảo quản thuỷ sản bằng đá tuyết trên tàu lưới rê xa bờ tỉnh BR-VT

Và 02 dự án sản xuất thử nghiệm:

          1. Ứng dụng công nghệ tưới tự động sử dụng năng lượng mặt trời tại công viên Hòa Bình, Tp. Bà Rịa

          2. Xây dựng mô hình nhà màng 2000mứng dụng công nghệ Internet vạn vật (IOT) sản xuất và cung ứng Dưa lưới (Cucumis melo L) và Cải bó xôi (Spinacia Oleracea) tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Kinh phí đã bố trí để thực hiện các đề tài, dự án nêu trên hoàn trả lại ngân sách nhà nước theo quy định.

Quyết định 3220/QĐ-UBND

Nguồn: baria-vungtau.gov.vn

Số lượt đọc: 807

Về trang trước Về đầu trang