Thông tin chỉ đạo điều hành
Quyết định phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với các đề tài nghiên cứu, dự án sản xuất thử nghiệm thực hiện năm 2021 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (30/10/2020)
-   +   A-   A+   In  
Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với các đề tài nghiên cứu, dự án sản xuất thử nghiệm thực hiện năm 2021 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo đó, Danh mục đề tài nghiên cứu, dự án sản xuất thử nghiệm thực hiện của tỉnh năm 2021 gồm 06 đề tài nghiên cứu và hai 02 dự án sản xuất thử nghiệm với tổng kinh phí thực hiện là 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng). Kinh phí này được chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ của tỉnh.

Bên cạnh đó, UBND cũng giao Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các cơ quan liên quan của tỉnh thông báo công khai Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với các đề tài nghiên cứu, dự án sản xuất thử nghiệm thực hiện năm 2021 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng điều kiện, thủ tục tham gia tuyển chọn trên cổng thông tin điện tử Bà Rịa - Vũng Tàu và trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định; đồng thời tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ và thẩm định kinh phí nhiệm vụ; ký kết hợp đồng thực hiện nhiệm vụ; quản lý, kiểm tra, đánh giá và nghiệm thu hợp đồng thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

* 06 đề tài nghiên cứu:

1. Nghiên cứu sản xuất một số sản phẩm giá trị gia tăng (piperine và oleoresin) làm nguyên liệu cho dược phẩm và thực phẩm chức năng từ cây hồ tiêu ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

2. Nghiên cứu và xây dựng quy trình phòng trừ sinh học một số sâu, bệnh hại chính trên cây Mãng cầu ta (na) (Annona squamosa L.) tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

3. Thiết kế, chế tạo hệ thống giám sát, phân tích thông số và cảnh báo các cầu trên đường bộ đang khai thác sử dung trí tuệ nhân tạo và IoT

4. Tình trạng sâu răng và hiệu quả sử dụng vecni flour (NaF 5%) dự phòng sâu răng sớm ở trẻ em (3-5 tuổi) tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

5. Nghiên cứu, phục dựng và phát triển nghệ thuật diễn xướng dân gian Châu Ro tỉnh BR-VT

6. Xây dựng mô hình phối hợp liên ngành trong tuyên truyền phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em trong dân cư trên địa bàn tỉnh BR-VT

* 02 dự án sản xuất thử nghiệm:

1. Xây dựng mô hình chuỗi giá trị rau đạt chuẩn VietGAP tại Bà Rịa - Vũng Tàu

2. Ứng dụng một số chế phẩm sinh học dùng để giảm thiểu mùi hôi và phân giải chất hữu cơ từ chất thải chăn nuôi gà thịt

Quyết định 3219/QĐ-UBND

Nguồn: baria-vungtau.gov.vn

Số lượt đọc: 1094

Về trang trước Về đầu trang