Tiêu chuẩn ĐLCL
Củng cố niềm tin của nhà sản xuất và người tiêu dùng thông qua ISO 22095 (30/10/2020)
-   +   A-   A+   In  
Một tiêu chuẩn ISO mới củng cố niềm tin của nhà sản xuất, người tiêu dùng và giảm chi phí liên kết với chuỗi cung ứng bằng cách tính đến những vấn đề như rủi ro, thời gian và điều kiện sản xuất.

Khi tìm nguồn cung ứng nguyên vật liệu hoặc linh kiện hay khi mua thành phẩm, tính chất ngày càng phức tạp của chuỗi cung ứng toàn cầu có thể khiến các nhà sản xuất và người tiêu dùng đặt ra những câu hỏi khó. Sản phẩm hoặc thành phần có như mô tả không? Nó có đáp ứng được mong đợi về chất lượng không? Nó được sản xuất ở đâu và trong những điều kiện nào? 

ISO 22095, Chuỗi hành trình - Thuật ngữ chung và các mô hình, cung cấp giải pháp đơn giản áp dụng cho bất kỳ loại hoặc lĩnh vực hoạt động nào. Tiêu chuẩn quốc tế mới này cho phép người sử dụng giảm chi phí một cách hiệu quả và giải quyết vô số vấn đề nảy sinh do sự đa dạng của hệ thống chuỗi hành trình sản phẩm ngày nay. 

Yêu cầu và mô hình của nó được xác định độc lập với nhiều lĩnh vực, nguyên liệu, sản phẩm và giải quyết các vấn đề, bao gồm lĩnh vực từ an toàn thực phẩm hoặc tính bền vững đến tính toàn vẹn và chất lượng sản phẩm. Tiêu chuẩn ISO xác định một khuôn khổ đa ngành, áp dụng ở cấp độ toàn cầu, nhằm mục đích là tài liệu tham khảo để có thể làm rõ sự khác biệt giữa các hệ thống hiện có và các mô hình chung của chuỗi hành trình ISO. 

Về lâu dài, tiêu chuẩn này sẽ giúp những nhà sản xuất, nhà cung cấp và người xây dựng tiêu chuẩn dễ dàng thông qua việc cho phép các ngành hoặc hoạt động cụ thể tham khảo khuôn khổ chung của ISO 22095 đối với khía cạnh liên quan đến chuỗi hành trình sản phẩm. 

 
“Tiêu chuẩn này sẽ tăng tính minh bạch của quá trình giám sát tính hiệu quả và độ tin cậy của hệ thống chuỗi hành trình sản phẩm toàn cầu. Chuỗi hành trình theo chiều ngang và được tiêu chuẩn hóa sẽ tăng cường tính minh bạch của thương mại quốc tế, giảm các rào cản kỹ thuật đối với thương mại và giảm chi phí, điều này đặc biệt quan trọng đối với các DNVVN và sự tham gia của các nước đang phát triển trong thương mại quốc tế.”

Ông Rob Busink
Chủ tịch ISO / PC 308, Chuỗi hành trình - Thuật ngữ chung và các mô hình
 

Theo ông Rob Busink, Cố vấn Chính sách Cấp cao tại Bộ Nông nghiệp, Thiên nhiên và Chất lượng Thực phẩm Hà Lan, và Chủ tịch Ủy ban Dự án ISO chịu trách nhiệm về sự phát triển của tiêu chuẩn mới này cho hay, ISO 22095 được thiết kế để đáp ứng đặc biệt nhu cầu cấp bách của thị trường về tính minh bạch cao và tính toàn vẹn của sản phẩm. Tiêu chuẩn này bao gồm nhiều khía cạnh của mua sắm trong hầu hết các lĩnh vực, đơn giản hóa việc tiếp cận thị trường bằng cách thiết lập một ngôn ngữ chung cho các công ty khác nhau hoạt động trong một chuỗi hành trình nhất định.

Một trong những mục tiêu chính của tiêu chuẩn mới này là mô tả các mô hình chuỗi hành trình sản phẩm một cách chung chung bằng cách sử dụng thuật ngữ có thể dễ hiểu và dễ sử dụng trong các ngành hoặc ứng dụng khác nhau.

Theo ông Juliane Eykelhoff, Giám đốc ISO / PC 308, điều cần thiết là tất cả những người tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu phải dựa trên cùng một ngôn ngữ ISO cụ thể cho chuỗi kiểm soát.

“Những tác nhân này có thể chia sẻ thông tin minh bạch về tính toàn vẹn của sản phẩm trong tất cả các lĩnh vực và thông báo về điều này với khách hàng của họ. Tôi không nghi ngờ gì về việc ISO 22095 sẽ cung cấp cơ sở hữu ích cho nhiều tiêu chuẩn hiện hành và tiêu chuẩn mới đề cập đến tính minh bạch của chuỗi cung ứng và nhằm tăng cường niềm tin của người tiêu dùng“, ông Juliane Eykelhoff chia sẻ.

Nguồn: vietq.vn

Số lượt đọc: 2241

Về trang trước Về đầu trang