TBT và TC – ĐL – CL
TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Số 77 (tháng 07/2020) (24/10/2020)
-   +   A-   A+   In  

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

- Đảm bảo quy tắc xuất xứ nông sản - “chìa khóa” tận dụng EVFTA         

- Đưa hàng hóa sang EU: Cửa rộng, tường cao và áp lực cải cách

- Tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên        

- Một số thông báo của các nước thành viên WTO trong tháng 07/2020    

TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

VÀ DOANH NGHIỆP

- Tạo nền tảng kỹ thuật về truy xuất nguồn gốc hỗ trợ cho hàng xuất khẩu “bay xa”         

- Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thực hiện QCVN...    

- Chủ động tiếp cận các tiêu chuẩn, nâng cao năng lực cạnh tranh khi hội nhập  

- Doanh nghiệp cần đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng để theo kịp xu hướng phát triển thị trường EU         

- Doanh nghiệp cần tuân thủ quy định về