Thông tin dự án Đấu thầu, mua sắm công
Thông báo về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung câp dịch vụ "In ấn 4 bản tin và 1 đặc san thông tin KH&CN quý 3 và 4 năm 2020" (28/07/2020)
-   +   A-   A+   In  

Xem chi tiết tại đây.

Nguồn: Sở KH&CN

Số lượt đọc: 181

Về trang trước Về đầu trang