Chỉ đạo Điều hành CCHC
Quyết định 2256/QĐ-UBND ngày 6/8/2020 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh BR-VT (12/08/2020)
-   +   A-   A+   In  
 

Ngày 6/8/2020, UBND tỉnh BR-VT ban hành quyết định số 2256/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh BR-VT.

 

Xem nội dung chi tiết tại đây

Nguồn: UBND tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 872

Về trang trước Về đầu trang