Công khai Tài chính
Quyết định về việc công khai thực hiện dự toán Thu - Chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2020 của văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ (24/09/2020)
-   +   A-   A+   In  
  

Xem nội dung chi tiết tại đây

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 140

Về trang trước Về đầu trang