Nghiên cứu - Ứng dụng KH&CN
Họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh, thông qua danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2021 (03/09/2020)
-   +   A-   A+   In  

Chiều ngày 01/9, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh đã tổ chức họp thông qua danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với các đề tài nghiên cứu, dự án sản xuất thử nghiệm năm 2021 của tỉnh. Ông Trần Văn Tuấn - Phó chủ tịch UBND tỉnh đồng thời là Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ, thời gian qua Sở đã nhận được 50 đề xuất đặt hàng đề tài, dự án từ các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Sau khi tiến hành phân tích, đánh giá và lấy ý kiến đóng góp của Hội đồng tư vấn, Sở đã chọn ra 12 đề xuất đưa vào danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ có thể thực hiện trong năm 2021, làm cơ sở để Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh tiếp tục xem xét lần cuối trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt.

 

 

Toàn cảnh buổi họp

 

Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với các đề tài nghiên cứu, dự án sản xuất thử nghiệm năm 2021 của tỉnh, gồm: (1) Dự án: Xây dựng mô hình chuỗi giá trị rau đạt chuẩn VietGAP tại Bà Rịa – Vũng Tàu; (2) Đề tài: Nghiên cứu sản xuất một số sản phẩm giá trị gia tăng (piperine và oleoresin) làm nguyên liệu cho dược phẩm chức năng từ cây hồ tiêu ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; (3) Đề tài: Nghiên cứu và xây dựng quy trình phòng trừ sinh học một số sâu, bệnh hại chính trên cây Mãng cầu ta (na) tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; (4) Dự án: Ứng dụng một số chế phẩm sinh học dùng để giảm thiểu mùi hôi và phân giải chất hữu cơ từ chất thải chăn nuôi gà thịt; (5) Đề tài: Nghiên cứu xây dựng hệ thống báo động và truyền tin tác chiến qua mạng diện rộng (WAN) phục vụ xử lý tình huống quốc phòng; (6) Đề tài: Thiết kế, chế tạo hệ thống giám sát, phân tích thông số và cảnh báo các cầu trên đường bộ đang khai thác sử dụng trí tuệ nhân tạo và IoT; (7) Đề tài: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo tổ hợp thiết bị quan sát cảnh giới ngày đêm theo nguyên lý ảnh nhiệt và CMOS độ nhạy cao tích hợp đo xa laser ứng dụng cho Bộ đội Biên phòng tỉnh; (8) Đề tài: Tình trạng sâu răng và hiệu quả sử dụng vecni flour (NaF 5%) dự phòng sâu răng sớm ở trẻ em (3-5 tuổi); (9) Đề tài: Nghiên cứu, phục dựng và phát triển nghệ thuật diễn xướng dân gian Châu Ro tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; (10) Đề tài: Xây dựng mô hình phối hợp liên ngành trong tuyên truyền phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em trong dân cư trên địa bàn tỉnh; (11) Đề tài: Phòng ngừa, xử lý của lực lượng công an đối với những vấn đề phức tạp từ tranh chấp khiếu nại trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh; (12) Đề tài: Giải pháp nâng cao Quản lý hành chính Nhà nước về an ninh, trật tự đối với người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

 

Trên cơ sở xác định các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được đề xuất phù hợp với thực tiễn, định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và có khả năng ứng dụng mang lại hiệu quả thiết thực cho từng địa phương, các thành viên Hội đồng đã thảo luận, phân tích, đánh giá tính cấp thiết, mục tiêu, hiệu quả của từng nhiệm vụ, từ đó xác định những nhiệm vụ cần thiết triển khai thực hiện.

 

Kết luận cuộc họp, ông Trần Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất thông qua 12 đề tài nghiên cứu, dự án sản xuất thử nghiệm năm 2021 của tỉnh do Sở Khoa học và Công nghệ đề xuất như nêu trên. Đồng thời, yêu cầu Sở KH-CN hoàn thiện trình UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH-CN năm 2021. 

 

Nguồn: Huyền Trân

Số lượt đọc: 2067

Về trang trước Về đầu trang