Thông tin chỉ đạo điều hành
Kế hoạch khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2020 (28/08/2020)
-   +   A-   A+   In  
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch Khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Mục đích của Kế hoạch nhằm khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc tiếp nhận và giải quyết một số thủ tục hành chính (TTHC), qua đó phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước; giúp các cơ quan, đơn vị nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của người dân, tổ chức để có những biện pháp cải thiện chất lượng cung ứng các dịch vụ hành chính công và nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ người dân, tổ chức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh ngày càng tốt hơn; làm cơ sở dữ liệu giúp UBND tỉnh có thêm thông tin để đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh; trên cơ sở đó tổng hợp, đánh giá, rút kinh nghiệm để từng bước nghiên cứu, hoàn thiện nội dung, phương pháp khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với các cơ quan hành chính trong toàn tỉnh.

Nội dung khảo sát đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức bao gồm 5 yếu tố cơ bản của quá trình cung ứng dịch vụ hành chính công: (1) Tiếp cận dịch vụ hành chính công của Cơ quan hành chính nhà nước (CQHCNN); (2) Về Thủ tục hành chính (TTHC); (3) Công chức (hoặc Viên chức) giải quyết công việc; (4) Kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công; (5) Tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị (nếu có);

Nhóm đối tượng được chọn khảo sát, lấy ý kiến là người dân, tổ chức đã liên hệ thực hiện TTHC và được trả kết quả giải quyết TTHC trong năm 2020 tại các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, cụ thể: nhóm Cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh: 06 đơn vị (với 550 phiếu); nhóm Sở, ngành: 21 đơn vị (1.900 phiếu); nhóm UBND cấp huyện: 08 huyện/thị xã/thành phố (1.200 phiếu); nhóm UBND cấp xã: 82 xã/phường/thị trấn (4.100 phiếu).

Hình thức khảo sát thông qua phát phiếu lấy ý kiến trực tiếp đối tượng được chọn khảo sát; thời gian triển khai thực hiện dự kiến từ tháng 9/2020 đến tháng 12/2020.

Để tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo mục tiêu, yêu cầu đề ra, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ được là cơ quan chủ trì thực hiện các nhiệm vụ khảo sát, Lập Phương án, xây dựng Kế hoạch giám sát và phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh giám sát điều tra theo quy định; Các Sở, ban, ngành; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; UBND cấp huyện và UBND cấp xã, có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ, Bưu điện tỉnh để thực hiện cuộc khảo sát tại đơn vị./.

(Nguồn: Kế hoạch 116/KH-UBND)

Việc khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm về cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Đề án của Bộ nội vụ và Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2020 của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo Quyết định 3633/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Nguồn: UBND tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 1496

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Triển khai chính sách hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (15/03/2024)
  • Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1217/QĐ-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật Phòng thủ dân sự (11/12/2023)
  • Thông báo thời gian xử phạt hành chính thông qua ghi nhận của hệ thống giao thông, thông minh giám sát tự động bằng camera trên tuyến Quốc lộ 55,56 (09/11/2023)
  • Kế hoạch Truyền thông nâng cao Chỉ số Quản trị môi trường trong Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) (01/11/2023)
  • Lãnh đạo, chỉ đạo về Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029 (26/10/2023)
  • Kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 trên địa bàn tỉnh (23/10/2023)
  • Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (17/10/2023)
  • Triển khai hoạt động tuyên truyền thành tựu bảo đảm quyền con người nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Nhân quyền thế giới (10/12/1948 - 10/12/2023) (06/10/2023)
  • Kế hoạch Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (03/10/2023)
  • Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024 (03/10/2023)