Chỉ đạo Điều hành CCHC
Đăng ký nhu cầu triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên phần mềm tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp Tỉnh (24/08/2020)
-   +   A-   A+   In  
   

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh theo văn bản số 4503/UBND-VP ngày 12/5/2018 về việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử trên địa bàn tỉnh; văn bản số 750/SNV-CCHC ngày 31/5/2018 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc triển khai các biện pháp tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, CCHC và nâng cao tỷ lệ giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Để đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 để từ nay đến năm 2020 đảm bảo 100% dịch vụ công trực tuyến của sở ở mức độ 4,

 

Căn cứ Quyết định số 12784/UBND-VP ngày 12/12/2018 của UBND tỉnh UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc triển khai, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

 

Hiện tại Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai 60 TTHC (thuộc danh mục 60 TTHC chuẩn hóa của sở) thực hiện trực tuyến mức độ 3 (37 TTHC) và mức độ 4 (23 TTHC) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp Tỉnh.

 

Nay Sở Khoa học và Công nghệ đăng ký 37 thủ tục hành chính (còn lại) từ mức độ 3 lên mức độ 4. Đạt 100% TTHC của Sở được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức 4, các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ, cụ thể:

 

1. Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ;

 

2. Lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng;

 

3. Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ.

 

Xem nội dung chi tiết tại đây

Nguồn: Sở KH&CN

Số lượt đọc: 869

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Thông báo kết quả xếp hạng chỉ số CCHC năm 2021 và chỉ đạo khắc phục trong năm 2022 (21/11/2022)
  • Triển khai thực hiện Quyết định số 3018/QĐ-UBND ngày 28/9/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh BR-VT (18/10/2022)
  • Triển khai vận hành Hệ thống thông tin Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh (17/10/2022)
  • Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 (07/10/2022)
  • Kế hoạch Tổ chức khảo sát ý kiến tổ chức, cá nhân đối với hoạt động giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ hành chính công thuộc phạm vi trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022 (30/09/2022)
  • Quyết định phê duyệt danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh BR-VT (28/09/2022)
  • Quyết định về việc giao chỉ tiêu thực hiện dịch vụ công trực tuyến cho các cơ quan hành chính cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã năm 2022 (19/08/2022)
  • Triển khai thực hiện trình hồ sơ điện tử đối với các thủ tục hành chính liên thông (03/08/2022)
  • Tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06/CP (29/07/2022)
  • Triển khai danh mục Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ và lộ trình thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2022 (Quyết định số 1720/QĐ-UBND ngày 14/6/2022) (06/07/2022)