Chỉ đạo Điều hành CCHC
Đăng ký nhu cầu triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên phần mềm tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp Tỉnh (24/08/2020)
-   +   A-   A+   In  
   

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh theo văn bản số 4503/UBND-VP ngày 12/5/2018 về việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử trên địa bàn tỉnh; văn bản số 750/SNV-CCHC ngày 31/5/2018 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc triển khai các biện pháp tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, CCHC và nâng cao tỷ lệ giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Để đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 để từ nay đến năm 2020 đảm bảo 100% dịch vụ công trực tuyến của sở ở mức độ 4,

 

Căn cứ Quyết định số 12784/UBND-VP ngày 12/12/2018 của UBND tỉnh UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc triển khai, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

 

Hiện tại Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai 60 TTHC (thuộc danh mục 60 TTHC chuẩn hóa của sở) thực hiện trực tuyến mức độ 3 (37 TTHC) và mức độ 4 (23 TTHC) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp Tỉnh.

 

Nay Sở Khoa học và Công nghệ đăng ký 37 thủ tục hành chính (còn lại) từ mức độ 3 lên mức độ 4. Đạt 100% TTHC của Sở được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức 4, các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ, cụ thể:

 

1. Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ;

 

2. Lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng;

 

3. Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ.

 

Xem nội dung chi tiết tại đây

Nguồn: Sở KH&CN

Số lượt đọc: 1330

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Triển khai thực hiện Quyết định số 2485/QĐ-UBND; Quyết định số 2980/QĐ-UBND và xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC (21/11/2023)
  • Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. (09/11/2023)
  • Quyết định số 2980/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, danh mục TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh BR-VT đã được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (09/11/2023)
  • Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC của các cơ quan hành chính thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2023 (06/11/2023)
  • Quyết định 2561/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (16/10/2023)
  • Triển khai Quyết định về công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần đề nghị tích hợp, cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia năm 2023 (lĩnh vực khoa học và công nghệ) (12/10/2023)
  • Triển khai các Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình nội bộ liên thông trong giải quyết TTHC mới ban hành, sửa đổi bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN (12/10/2023)
  • Kế hoạch tổ chức khảo sát sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với hoạt động giải quyết thủ tục hành chính và cung ứng dịch vụ công thuộc phạm vi trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2023 (12/10/2023)
  • Công bố Quyết định số 2485/QĐ-UBND về danh mục TTHC thực hiện DVC trực tuyến toàn trình, danh mục TTHC thực hiện DVC trực tuyến một phần thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh BR-VT đề nghị tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2023 (09/10/2023)
  • UBND tỉnh ủy quyền cho Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện một số nhiệm vụ tiến hành công việc bức xạ và Chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn tại cơ sở X-quang chẩn đoán y tế hoạt động trên địa bàn tỉnh (05/10/2023)