Thông tin chỉ đạo điều hành
Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (17/07/2020)
-   +   A-   A+   In  
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Nhằm tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện, giải pháp tiết kiệm năng lượng nâng cao hiệu quả sử dụng điện, sử dụng năng lượng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức đoàn thể - xã hội, các doanh nghiệp tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

a)Thực hiện tiết kiệm điện tại cơ quan, công sở:

- Phối hợp với Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu và tổ chức triển khai kế hoạch tiết kiệm điện cho đơn vị mình, đảm bảo hằng năm tối thiểu tiết kiệm 5,0% tổng điện năng tiêu thụ trong năm.

- Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả quy định về sử dụng, bảo dưỡng và sửa chữa các trang thiết bị tiêu thụ điện tại cơ quan, đơn vị.

- Phổ biến, quán triệt việc thực hiện tiết kiệm điện tới toàn thể người lao động, đưa nội dung tiết kiệm điện vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật nội bộ và thi đua khen thưởng hằng năm.

- Đôn đốc, rà soát và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nội quy và các quy định hiện hành về tiết kiệm điện.

- Tận dụng và huy động các nguồn lực để lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời trên mái nhà, hệ thống nước nóng từ năng lượng mặt trời để giảm tiêu thụ điện từ hệ thống điện quốc gia.

b)Thực hiện tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời

- Các tổ chức, cá nhân quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng, hệ thống chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời chủ trì, phối hợp với cơ sở cung cấp điện xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch tiết kiệm điện, theo đó, phải đảm bảo tối thiểu tiết kiệm 20% tổng điện năng tiêu thụ trong giai đoạn 2020 - 2025 cho các hoạt động chiếu sáng trên.

- Áp dụng các giải pháp quản lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chiếu sáng công cộng; thay thế các đèn trang trí, đèn chiếu sáng, đèn quảng cáo bằng đèn tiết kiệm điện; hoàn thành lắp đặt Trung tâm điều khiển hệ thống chiếu sáng công cộng sử dụng công nghệ điều khiển tự động, thông minh trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời.

- Triển khai các giải pháp công nghệ tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, sử dụng thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao, tiết kiệm điện cho 100% công trình chiếu sáng công cộng chuẩn bị đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp.

- Đẩy nhanh lộ trình thực hiện tự động hóa chiếu sáng theo khung thời gian và điều kiện thời tiết của các công trình chiếu sáng công cộng.

- Các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại, tổ hợp văn phòng và tòa nhà chung cư giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào cao điểm buổi tối của hệ thống điện theo yêu cầu của cơ quan điện lực địa phương; tuân thủ các quy định về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả, sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của cơ quan điện lực tại địa phương trong trường hợp xảy ra thiếu điện.

c)Thực hiện tiết kiệm điện tại các hộ gia đình

- Khuyến khích sử dụng các thiết bị điện được dán nhãn năng lượng theo Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện.

- Thường xuyên thực hành hành vi sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại gia đình như: tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng, cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị điện; sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật cần thiết; nên mua sắm các phương tiện, thiết bị điện hiệu suất cao hoặc thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng; hạn chế tối đa sử dụng bóng đèn sợi đốt; lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời trên mái nhà, hệ thống đun nước nóng từ năng lượng mặt trời với điều kiện gia đình cho phép.

d)Thực hiện tiết kiệm điện tại các sơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ

- Thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

- Xây dựng và phổ biến thực hiện nội quy tiết kiệm điện của đơn vị cho khách hàng, nhân viên; phối hợp với cơ sở cung ứng điện thực hiện việc giảm nhu cầu sử dụng điện khi có yêu cầu.

e)Thực hiện tiết kiệm điện tại doanh nghiệp sản xuất:

- Xây dựng và thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả như: Đảm bảo sử dụng đúng công suất và biểu đồ phụ tải; thực hiện kế hoạch sản xuất hợp lý; hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị, máy móc có công suất tiêu thụ điện lớn vào giờ cao điểm; hạn chế tối đa các thiết bị điện hoạt động không tải.

- Lắp đặt, tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, năng lượng gió vào hệ thống năng lượng nội bộ; ưu tiên sử dụng các thiết bị được dán nhãn năng lượng hiệu suất cao.

- Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm phải tiết kiệm ít nhất 2% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm mỗi năm, rà soát, chấn chỉnh việc chấp hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản quy phạm pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả có liên quan.

- Các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp là đối tượng điều chỉnh của các văn bản quy phạm pháp luật quy định về định mức tiêu hao năng lượng trên một đơn vị sản phẩm phải tuân thủ định mức tiêu hao năng lượng theo quy định.

2. Sở Công Thương

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg và Chỉ thị này, tổng hợp kết quả thực hiện hăng năm, báo cáo UBND Tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện khẩn trương các nhiệm vụ của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 và Chương trình quốc gia về quản lý nhu cầu điện giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong đó đặc biệt chú trọng tới hoạt động điều chỉnh phụ tải điện phi thương mại và thương mại.

- Chỉ đạo Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện vận hành tối ưu lưới điện truyền tải 110kV và phân phối nhằm sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng sơ cấp và giảm tổn thất điện năng trên toàn hệ thống.

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền liên tục, rộng rãi để nhân dân biết và thực hiện tiết kiệm điện.

- Đôn đốc, hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, dịch vụ thực hiện đầu tư, triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng thay thế các trang thiết bị có hiệu suất thấp bằng các thiết bị, dây chuyền sản xuất có hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về định mức sử dụng năng lượng cho đơn vị sản phẩm của ngành/tiểu ngành.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát, áp dụng chế tài xử phạt đối với các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức không thực hiện các quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

3. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan để bổ trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành theo Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan thông tin đại chúng

Chỉ đạo Đài phát thanh truyền hình, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu xây dựng và thực hiện liên tục các chương trình phát thanh và truyền hình về tiết kiệm điện, áp dụng đơn giá phù hợp cho việc tuyên truyền, phổ biến về tiết kiệm điện.

- Đài phát thanh truyền hình, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu tích cực tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, liên tục các biện pháp tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng, vận động các hộ dân, doanh nghiệp sử dụng các thiết bị điện hợp lý, giảm công suất vào giờ cao điểm. Tuyên truyền về thông tin công nghệ, phóng sự về hoạt động tiết kiệm điện, chuyên mục phụ đề song song với chương trình thời sự, giới thiệu các mô hình tiêu biểu về tiết kiệm điện; giới thiệu các sản phẩm tiết kiệm, cung cấp thông tin cần thiết về sản phẩm tiết kiệm điện tập trung vào lĩnh vực sử dụng các thiết bị chiếu sáng, điều hòa nhiệt độ, tủ lạnh, thiết bị văn phòng và thiết bị sử dụng điện khác.

5.UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn quản lý thực hiện nghiêm việc tiết kiệm điện đảm bảo hằng năm tối thiểu tiết kiệm 5,0% tổng điện năng tiêu thụ trong năm.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, các quy định, giải pháp về tiết kiệm điện tới các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn giám sát chặt chẽ thời gian bật, tắt đèn chiếu sáng công cộng tại các khu vực dân cư để đảm bảo tiết kiệm điện năng.

6. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, phê duyệt và rà soát các dự án đầu tư, mua sắm công, triệt để tuân thủ quy định tại Quyết định số 68/2011/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục, phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước; giám sát chi phí sử dụng điện trong chi thường xuyên của các đơn vị hành chính sự nghiệp theo quy định mức tiết kiệm điện của Chỉ thị số 20/CT-TTg và Chỉ thị này.

7. Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu

- Tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện tiết kiệm điện, quy định Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, các văn bản pháp luật có liên quan. Hàng năm xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng; vận động tổ chức, cơ quan và người dân tham gia hưởng ứng chiến dịch tắt đèn và các thiết bị điện không cần
thiết vào thời gian diễn ra sự kiện Giờ Trái đất sẽ diễn ra từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút vào ngày thứ 7 cuối cùng của tháng 3 hàng năm.

- Xây dựng, tổ chức thực hiện và báo cáo Sở Công Thương kết quả thực hiện chương trình tiết kiệm điện hằng năm và giai đoạn.

- Thực hiện phương thức vận hành ổn định, an toàn trong hệ thống điện truyền tải 110kV và phân phối nhằm sử dụng hiệu quả nguồn điện; thực hiện các giải pháp quản lý, kỹ thuật, đầu tư, cải tạo và nâng cấp hệ thống lưới điện đảm bảo yêu cầu về giảm tổn thất điện năng hàng năm.

- Tổ chức thống kê, theo dõi và báo cáo tình hình sử dụng điện tại các công sở, cơ quan, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn, có so sánh với mức sử dụng điện của tháng cùng kỳ năm trước, báo cáo Sở Công Thương để có biện pháp xử lý đối với các đơn vị, khách hàng không thực hiện tiết kiệm điện.

8.Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu và các ban ngành có liên quan, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, Giám đốc Sở Công Thương có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị và thường xuyên báo cáo tinh hình về Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời chỉ đạo.

Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chỉ thị số 07/CT-UBND

Nguồn: baria-vungtau.gov.vn

Số lượt đọc: 1389

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Triển khai chính sách hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (15/03/2024)
  • Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1217/QĐ-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật Phòng thủ dân sự (11/12/2023)
  • Thông báo thời gian xử phạt hành chính thông qua ghi nhận của hệ thống giao thông, thông minh giám sát tự động bằng camera trên tuyến Quốc lộ 55,56 (09/11/2023)
  • Kế hoạch Truyền thông nâng cao Chỉ số Quản trị môi trường trong Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) (01/11/2023)
  • Lãnh đạo, chỉ đạo về Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029 (26/10/2023)
  • Kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 trên địa bàn tỉnh (23/10/2023)
  • Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (17/10/2023)
  • Triển khai hoạt động tuyên truyền thành tựu bảo đảm quyền con người nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Nhân quyền thế giới (10/12/1948 - 10/12/2023) (06/10/2023)
  • Kế hoạch Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (03/10/2023)
  • Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024 (03/10/2023)