TBT và TC – ĐL – CL
TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Số 76 (tháng 6/2020) (20/07/2020)
-   +   A-   A+   In  

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

- RCEP đặt ra các quy tắc thương mại toàn cầu mới  

- Hiểu rõ về Hiệp định EVFTA để tận dụng được cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu       

- Giải quyết bài toán thượng nguồn để thép Việt tự tin XK    

- Tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên        

- Một số thông báo của các nước thành viên WTO trong tháng 06/2020    

TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

VÀ DOANH NGHIỆP

- Tăng năng suất lao động – “mồi lửa” thúc đẩy phát triển bền vững         

- Giải pháp phát triển hệ thống tiêu chuẩn quốc gia đáp ứng yêu cầu hội nhập    

- Tháo gỡ khó khăn về mã số mã vạch nước ngoài cho doanh nghiệp xuất khẩu 

- Sáu yếu tố then chốt giúp tăng năng suất, chất lượng sản 

- Tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua rào cản khi tham gia vào các FTA

THÔNG TIN TIÊU CHUẨN

- “Không có việc chồng chéo giữa TCVN và QCVN về nước giải khát”       

- Tăng tính an toàn trong phương pháp thử nghiệm thuốc    

- Tiêu chuẩn mới về công nghệ thông tin cho các thành phố thông minh   

- ISO/IEC 17000: Đánh giá sự phù hợp toàn cầu       

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

- Quyết định của Bộ KH&CN về việc công bố và hủy bỏ tiêu chuẩn quốc gia        

- Từ 1/6/2020 Áp chuẩn cho đèn LED: Sản phẩm kém chất lượng “hết cửa”       

CẢNH BÁO AN TOÀN THỰC PHẨM

- Đã có chương trình kiểm soát ATTP cá tra xuất khẩu        

- Người dân nên cẩn trọng khi mua thực phẩm bảo vệ sức khỏe RES-1000        

TIN NGẮN

- Tin Thế giới     

- Tin Trong nước    

- Tin Địa phương

Xem nội dung tại đây

Nguồn: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN

Số lượt đọc: 1452

Về trang trước Về đầu trang