Tập san thông tin KH&CN
Tạp chí số 2/2013 (31/07/2013)
-   +   A-   A+   In  

I. Kết quả nghiên cứu hoạt động Khoa học và Công nghệ địa phương

1. BS. Trương Thanh; BS. Trương Văn Kính; BS. Nguyễn Trí và cộng sự - Sở Y tế tỉnh BR-VT

Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ y tế thôn ấp tại tỉnh BR-VT

2. Th.S Trần Mạnh Tuấn – Công ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế công nghệ tàu thủy

Hệ thống điều chỉnh lắc ngang bằng bánh lái chính áp dụng cho tàu Côn Đảo 10

3. Th.S. Nguyễn Thanh Giang – Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh BR-VT

Ứng dụng CNTT trong đổi mới dạy học bậc trung học tại tỉnh BR-VT

II. Trao đổi

1. TS. Nguyễn Vân Anh – Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Một số ý kiến trao đổi về trình bày báo cáo kết quả sáng kiến

2. TS. Nguyễn Bảo Hùng – Nguyên vụ phó Vụ pháp chế - Bộ KH&CN

Cần có thái độ ứng xử đúng và nhận thức chính xác về khoa học và công nghệ

3. KS. Phạm Mai Phương – Nguyên chuyên viên SHTT – Sở KH&CN

Quản trị tài sản SHTT trong doanh nghiệp

4. GS.TSKH Ngô Văn Lược

Trường Đại học BR-VT đẩy mạnh phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học

5. Th.S Nguyễn Hữu Lễ - Trường Cao đẳng Sư phạm

Góp một số ý kiến cho đổi mới giáo dục

6. TS. Cao Minh Kiểm – Cục phó Cục Thông tin KH&CN – Bộ KH&CN

Quản trị thông tin

7. CN. Thái Quốc Việt – Phó Giám đốc Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN

Sở KH&CN tỉnh BR-VT tăng cường hoạt động tư vấn, hướng dẫn bảo hộ quyền SHTT với tài sản trí tuệ của doanh nghiệp

8. Th.S Nguyễn Ngọc Nguyện – Tổng thư ký Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh BR-VT

Một số kết quả hoạt động chính 6 tháng đầu năm 2013 của Liên hiệp các hội KHKT tỉnh BR-VT

9. CN. Đinh Thị Hồng Hà – Trung tâm Tin học và Thông Tin KHCN

Bà Rịa – Vũng Tàu tăng cường công tác truyền thông về kiến thức KH&CN

10. TS. Nguyễn Văn Quý

Công nghệ là gì?

11. TS. Nguyễn Đình Thống – Đại học KHXH&NV TP HCM

Chi bộ Lê Hồng Phong (1963) lãnh đạo phong trào đấu tranh bảo vệ khí tiết của tù chính trị câu lưu
12. Hồng Hải

Tăng cường kiểm tra mũ bảo hiểm trên địa bàn tỉnh BR-VT

III. Tin khoa học và công nghệ

Thế giới

Trong nước

Trong tỉnh

IV. Trang văn nghệ

Nguồn: TTTH

Số lượt đọc: 1684

Về trang trước Về đầu trang