Thông tin chỉ đạo điều hành
Nâng cao chất lượng kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh (02/07/2020)
-   +   A-   A+   In  
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Văn bản chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Theo Văn bản này, ngày 19/5/2020, Bộ Nội vụ công bố chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019 (SIPAS 2019), tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đạt tỷ lệ hài lòng 83,7%, tăng 0,66% so với năm 2018. Các cơ quan, đơn vị đã thực hiện nghiêm túc, đúng quy định việc điều tra xã hội học, phối hợp chặt chẽ khi thực hiện nhiệm vụ giám sát, phúc tra việc thực hiện điều tra xã hội học, nhưng trong quá trình điều tra xã hội học còn gặp một số khó khăn (danh sách điều tra có một số cá nhân, tổ chức thiếu thông tin liên lạc hoặc thay đổi địa chỉ liên lạc…).

Để tiếp tục nâng cao chất lượng sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Các Sở, ngành, địa phương:

- Khi tiếp nhận thủ tục hành chính phải thực hiện đầy đủ trên phần mềm một cửa, điền đầy đủ thông tin liên hệ trên phiếu biên nhận hồ sơ.

- Cung cấp danh sách người dân, tổ chức đã thực hiện giải quyết thủ tục hành chính và nhận kết quả theo quy định của Bộ Nội vụ. Danh sách thể hiện rõ địa chỉ liên lạc, số điện thoại liên hệ để thuận lợi cho điều tra viên thực hiện khảo sát lấy ý kiến.

2. Sở Nội vụ:

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung, hình thức triển khai công tác điều tra xã hội học, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức về sự phục vụ hành chính nhằm nâng cao hiểu biết và tinh thần trách nhiệm của người dân, tổ chức trong việc tham gia đánh giá kết quả cải cách hành chính.

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (UBMTTQVN tỉnh), Hội Cựu chiến binh tỉnh xây dựng Chương trình phối hợp giám sát đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

- Phối hợp với UBMTTQVN tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức giám sát, phúc tra kết quả phát, thu phiếu điều tra xã hội học, đánh giá đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đảm bảo khách quan.

3. Đề nghị Bưu điện tỉnh:

- Chọn lựa các điều tra viên có trình độ, năng lực; tập huấn về nghiệp vụ và kỹ năng để đảm bảo các điều tra viên nắm vững nội dung phiếu khảo sát để hướng dẫn người dân, tổ chức đảm bảo kết quả điều tra được chính xác, khách quan.

- Quán triệt đến từng điều tra viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ điều tra xã hội học; kịp thời kiểm tra chấn chỉnh rút kinh nghiệm đối với những trường hợp xảy ra sai sót, bảo đảm tính khách quan, trung thực khi xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục của cơ quan hành chính.

4. Đề nghị UBMTTQVN tỉnh và Hội Cựu Chiến binh tỉnh:

- Phối hợp với Sở Nội vụ tăng cường thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung, hình thức triển khai công tác điều tra xã hội học, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức về sự phục vụ hành chính nhằm nâng cao hiểu biết và tinh thần trách nhiệm của người dân, tổ chức trong việc tham gia đánh giá kết quả cải cách hành chính; vận động nhân dân tích cực tham gia giám sát, phản hồi ý kiến về chất lượng dịch vụ công, lấy ý kiến hài lòng của người dân, tổ chức bảo đảm trung thực, khách quan.

- Tham gia giám sát quá trình triển khai, phúc tra kết quả điều tra xã hội học, đánh giá đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

- Phối hợp với Sở Nội vụ báo cáo kết quả giám sát, phúc tra việc triển khai thực hiện điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính trên địa bàn tỉnh gửi Bộ Nội vụ theo thời gian quy định.

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện và đề nghị UBMTTQVN tỉnh, Hội Cựu Chiến binh tỉnh và Bưu điện tỉnh phối hợp thực hiện tốt các nội dung trên để nâng cao chất lượng đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh./.

Nguồn: baria-vungtau.gov.vn

Số lượt đọc: 1629

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Triển khai chính sách hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (15/03/2024)
  • Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1217/QĐ-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật Phòng thủ dân sự (11/12/2023)
  • Thông báo thời gian xử phạt hành chính thông qua ghi nhận của hệ thống giao thông, thông minh giám sát tự động bằng camera trên tuyến Quốc lộ 55,56 (09/11/2023)
  • Kế hoạch Truyền thông nâng cao Chỉ số Quản trị môi trường trong Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) (01/11/2023)
  • Lãnh đạo, chỉ đạo về Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029 (26/10/2023)
  • Kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 trên địa bàn tỉnh (23/10/2023)
  • Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (17/10/2023)
  • Triển khai hoạt động tuyên truyền thành tựu bảo đảm quyền con người nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Nhân quyền thế giới (10/12/1948 - 10/12/2023) (06/10/2023)
  • Kế hoạch Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (03/10/2023)
  • Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024 (03/10/2023)