Thống kê KHCN
Điều tra Hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2020 (07/07/2020)
-   +   A-   A+   In  
Điều tra Hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2020 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thu thập thông tin về hội nhập quốc tế phục vụ đánh giá, xây dựng chiến lược khoa học và công nghệ.

Thời kỳ điều tra: Những chỉ tiêu thu thập theo thời kỳ được lấy thông tin trong vòng một năm từ 1/1/2019 đến 31/12/2019.

 

Tài liệu và mẫu phiếu đính kèm:

 

1. Điều tra hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2020 được thực hiện theo Quyết định số 1155/QĐ-BKHCN ngày 04 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

2. Phương án Điều tra hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2020 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1155/QĐ-BKHCN): Phương án điều tra.

 

3. Mẫu phiếu điều tra hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2020: Mẫu phiếu điều tra HNQT.

 

4. Tài liệu hướng dẫn điền Phiếu điều tra: hướng dẫn.

 

5. Tài liệu điều tra HNQT năm 2020 bản đầy đủ.

Nguồn: Vân Anh

Số lượt đọc: 1102

Về trang trước Về đầu trang