Thống kê KHCN
Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2020 (07/07/2020)
-   +   A-   A+   In  

Điều tra Nghiên cứu khoa học và Phát triển công nghệ năm 2020 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc cung cấp các số liệu thống kê đầy đủ, chính xác nhằm phục vụ đánh giá, xây dựng chính sách, chiến lược, kế hoạch khoa học và công nghệ.

Thời kỳ điều tra: Những chỉ tiêu thu thập theo thời kỳ được lấy thông tin trong vòng một năm từ 1/1/2019 đến 31/12/2019.

 

Tài liệu và mẫu phiếu đính kèm:

 

1. Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2020 được thực hiện theo Quyết định số 1154/QĐ-BKHCN ngày 04 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

2. Phương án Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2020 (Ban hành kèm theo Quyết đình số 1154/QĐ-BKHCN): Phương án điều tra.

 

3. Mẫu phiếu điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2020: Mẫu phiếu điều tra NC&PT.

 

4. Tài liệu hướng dẫn điền Phiếu điều tra: hướng dẫn.

 

5. Tài liệu điều tra NC&PT năm 2020 bản đầy đủ.

Nguồn: Vân Anh

Số lượt đọc: 1159

Về trang trước Về đầu trang