Tin KHCN trong tỉnh
Triển khai thực hiện Đề án “Triển khai, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc” của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (13/01/2020)
-   +   A-   A+   In  
UBND tinh Bà Rịa- Vũng Tàu ban hành quyết định số 3360/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “Triển khai, áp dụng, quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Nhằm đảm bảo công khai, minh bạch các thông tin truy xuất nguồn gốc của sản phấm, hàng hóa trên thị trường, cung cấp thông tin, kiến thức thiết yếu về truy xuất nguồn gốc với mục tiêu Triển khai, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với một số nhóm sản phẩm, hàng hóa theo yêu cầu quản lý nhà nước của các Bộ, cơ quan liên quan và theo nhu cầu của doanh nghiệp đến 2025 tối thiểu 20% các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sử dụng mã số, mã vạch trên địa bàn tỉnh có hệ thống truy xuất nguồn gốc. Xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật cần thiết cho hệ thống truy xuất nguồn gốc của tỉnh, kết nối cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phấm hàng hóa quốc gia

Các nhiệm vụ và gỉai pháp thực hiện như hông tin, tuyên truyền, phổ biến về các hoạt động truy xuất nguồn gốc; Triển khai, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh đối với các nhóm sản phẩm thuộc ngành quản lý theo yêu cầu quản lý nhà nước của các Bộ, cơ quan liên quan và theo nhu cầu của doanh nghiệp, trong đó ưu tiên đối với một số nhóm sản phẩm, hàng hóa như nông lâm thủy sản, thực phấm, thuốc chữa bệnh; Ứng dụng các công nghệ, giải pháp truy xuất nguồn gốc tại tỉnh như triển khai các chương trình, đề tài, dự án ứng dụng các công nghệ, giải pháp truy xuất nguồn gốc như: Blockchain, IoT, AI, Big data và các công nghệ mới phù họp với xu hướng phát triển của thế giới; Xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật cần thiết cho hệ thống truy xuất nguồn gốc của tỉnh; Hỗ trợ các doanh nghiệp trong hoạt động triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh. 

UBND Tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực giúp UBND tỉnh theo dõi việc thực hiện triển khai các nhiệm vụ được giao cũng như thông tin, tuyên truyền, phổ biến về các hoạt động về truy xuất nguồn gốc và triển khai, hướng dẫn các văn bản, quy định pháp luật về quản lý truy xuất nguồn gốc, triển khai các chương trình, đề tài, dự án ứng dụng các công nghệ, giải pháp truy xuất nguồn gốc, đồng thời củ trì, phối họp với Sở, ban, ngành hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh kết nối tới cống thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia; Thực hiện hỗ trợ các doanh nghiệp về hoạt động truy xuất nguồn gốc theo thấm quyền và hỗ trợ xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc theo Chương trình Khoa học và Công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2014-2020; Quản lý, giám sát và xử lý vi phạm trong hoạt động truy xuất nguồn gốc theo thẩm quyền./.

Nguồn: Việt Bách, BBT

Số lượt đọc: 1415

Về trang trước Về đầu trang