Thống kê KHCN
Tập huấn Điều tra Thống kê KH&CN năm 2020 và Nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN (15/06/2020)
-   +   A-   A+   In  

Sáng 12/6/2020, tại Đà Nẵng, Cục Thông tin KH&CN quốc gia tổ chức Lớp tập huấn Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và Điều tra Hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2020 theo quyết định số 1154/QĐ-BKHCN của Bộ trưởng Bộ KH&CN và Nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN.

Đến dự Lớp tập huấn có ông Trần Đắc Hiến, Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia; bà Vũ Thị Bích Hậu, Phó Giám đốc Sở KH&CN Đà Nẵng; ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở KH&CN Đồng Tháp; ông Nguyễn Văn Khoa, Phó Giám đốc Sở KH&CN Đắk Lắk cùng các đại biểu các Sở KH&CN khu vực phía Nam.

Lớp tập huấn nhằm mục đích hướng dẫn các cán bộ làm công tác thống kê KH&CN của các Bộ, ngành và địa phương (Sở KH&CN) trên cả nước thực hiện thu thập chính xác thông tin về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của quốc gia và về hội nhập quốc tế để phục vụ đánh giá và xây dựng chính sách, chiến lược, kế hoạch khoa học và công nghệ; đánh giá thực trạng, phân tích xu hướng thay đổi, xây dựng kế hoạch, chiến lược về NC&PT trên phạm vi cả nước, theo các Bộ, ngành cũng như các địa phương; đánh giá kết quả thực hiện các chính sách về phát triển KH&CN, Luật KH&CN, các kết hoạch, chương trình về NC&PT và phục vụ so sánh quốc tế về các chỉ tiêu thống kê KH&CN; xây dựng cơ sở dữ liệu về NC&PT của Việt Nam phục vụ các phân tích chuyên sâu và làm tiền đề cho các cuộc điều tra của các năm tiếp theo; thu thập thông tin về mức độ hội nhập quốc tế về KH&CN; xác định năng lực của cộng đồng KH&CN Việt Nam tham gia các hoạt động KH&CN quốc tế; xác định mức độ tác động của KH&CN quốc tế đối với Việt Nam…

Để công tác điều tra đạt hiệu quả cao, là nguồn dữ liệu đầu vào quan trọng cho các báo cáo và hoạt định chính sách, Cục Thông tin KH&CN Quốc gia đề nghị các cán bộ là đầu mối làm công tác thống kê KH&CN vào cuộc với tinh thần chủ động, phối hợp chặt chẽ với Cục Thông tin để việc thu thập thông tin, số liệu được nhanh chóng, hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch, bảo đảm số liệu thông tin chính xác, thống nhất, đầy đủ, các nội dung được yêu cầu, góp phần đảm bảo cho việc điều tra đúng quy định. Các số liệu này sẽ là nguồn thông tin đầu vào hết sức quan trọng để Cục Thông tin gửi cho UNESCO xem xét, thẩm định, xuất bản, xếp hạng cho Việt Nam. Đây cũng là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng của chúng ta. 

Cũng tại lớp tập huấn, ngoài hai nội dung liên quan đến Điều tra Thống kê KH&CN năm 2020, các đại biểu tham dự được chia sẻ thêm về hai nội dung thông tin liên quan đến quản lý, khai thác, sử dụng mạng VinaRen thông qua hai tài khoản mà Cục Thông tin đã cấp cho các đầu mối thông tin của các Bộ, ngành, địa phương từ tháng 3/2019 đến nay. Một tài khoản là để truy cập các cơ sở dữ liệu nhiệm vụ KHCN để xem nội dung toàn văn kết quả của 35 nghìn nhiệm vụ KHCN đang được lưu trữ tại Cục thông tin KH&CN Quốc gia. Tài khoản thứ hai là tài khoản dành cho việc đóng góp dữ liệu khoa học công nghệ của địa phương để Cục Thông tin biên tập và đưa vào cơ sở dữ liệu quốc gia về KHCN.

 

 

Nguồn: Vân Anh

Số lượt đọc: 1037

Về trang trước Về đầu trang