Nghiên cứu - Ứng dụng KH&CN
Hội đồng tuyển chọn dự án SXTN: Xây dựng mô hình sản xuất Nhãn VietGAP theo hướng hữu cơ tại tỉnh BR-VT (05/06/2020)
-   +   A-   A+   In  

Ngày 28/05, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng tư vấn tuyển chọn Dự án SXTN: Xây dựng mô hình sản xuất Nhãn VietGAP theo hướng hữu cơ tại tỉnh BR-VT. Chủ tịch hội đồng là ông Trần Duy Tâm Thanh – Phó Giám đốc Sở KH&CN. Dự án do ThS Chu Trung Kiên làm chủ nhiệm, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam là cơ quan chủ trì.

Mục tiêu của dự án là nâng cao chất lượng, giá trị kinh tế, lợi thế cạnh tranh trên thị trường của sản phẩm Nhãn, đồng t