Tiêu chuẩn ĐLCL
Xét duyệt đề án của các doanh nghiệp tham gia Chương trình KH&CN Hỗ trợ doanh nghiệp đợt 2 năm 2020 (29/05/2020)
-   +   A-   A+   In  

Sáng ngày 22/05, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội đồng tư vấn thẩm định nội dung và kinh phí các đề án của các doanh nghiệp tham gia Chương trình KH&CN hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa tỉnh BR-VT giai đoạn 2014-2020” đợt 2 năm 2020. Do ông Trần Duy Tâm Thanh – Phó Giám đốc Sở KH&CN làm chủ tịch hội đồng. 

Sau khi xem xét, đánh giá mục tiêu, nội dung các bản thuyết minh đề án của các đơn vị tham gia, Hội đồng đã nhất trí hỗ trợ các đề án của 09 doanh nghiệp tham gia xét duyệt với tổng kinh phí thanh toán dự kiến khoảng 309,442  triệu đồng, cụ thể như sau:

1. Công ty TNHH MTV Vật liệu Xây dựng Hoa sen với lĩnh vực hoạt động chính là sản xuất, kinh doanh thép, nhựa,... Nội dung được hỗ trợ là chứng nhận Hệ thống theo tiêu chuẩn 45001:2018, chứng nhận sản phẩm.

2. Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hải Thái Bình Dương với lĩnh vực hoạt động là dịch vụ thi công dưới nước, Logistics, hạ thủy. Nội dung được hỗ trợ là đánh giá giám sát ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 và ISO 45001:2018 (lần 1).

3. Công ty CP Dịch vụ thuật Chống ăn mòn Gre Coating Việt Nam với lĩnh vực hoạt động chính là cung cấp các dịch vụ liên quan cho ngành dầu khí. Nội dung được hỗ trợ là đào tạo ISO 31000, đánh giá giám sát ISO 9001:2015 (lần 2) và ISO 45001:2018 (lần 1).

4. Công ty CP Bọc ống Dầu khí VN với lĩnh vực hoạt động chính sản xuất các sản phẩm bằng cơ khí chống ăn mòn bằng kim loại, gia tải đường ống. Nội dung được hỗ trợ là đào tạo và xây dựng hệ thống ISO/IEC 17025:2017 VÀ ISO 45001:2018.

5. Công ty CP DV Thiết bị Nâng Ngoài Khơi với lĩnh vực hoạt động chính là cung cấp máy móc thiết bị phục vụ dầu khí. Nội dung được hỗ trợ là xây dựng ISO 9001:2015 VÀ ISO 45001:2018.

6. Công ty TNHH TM&DV Dầu khí Glocom với lĩnh vực hoạt động chính là cung cấp dịch vụ và máy móc thiết bị phục vụ dầu khí. Nội dung được hỗ trợ  là xây dựng ISO 9001:2015.

7. Công ty TNHH DV Hàng Hải Trí Tín với lĩnh vực hoạt động chính là cung cấp dịch vụ lặn và robot ngầm. Nội dung được hỗ trợ là xây dựng ISO 9001:2015.

8. Công ty TNHH  Sửa chữa tàu thuyền Phước Tỉnh chính với hoạt động chính là Sửa chữa, đóng tàu, cải hoán tàu thuyền. Nội dung được hỗ trợ là xâu dựng ISO 9001:2015.

9. HTX nước mắm Cá cơm nguyên chất Hải Đăng với lĩnh vực hoạt động chính là sản xuất, kinh doanh nước mắm Cá cơm nguyên chất. Nội dung được hỗ trợ là công bố TCCS sản phẩm nước mắm Cá cơm nguyên chất  (Chi phí phân tích, xét nghiệm mẫu).

Nguồn: Nguyễn Tuyết

Số lượt đọc: 3033

Về trang trước Về đầu trang