TBT và TC – ĐL – CL
TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Số 73 (tháng 03/2020) (07/04/2020)
-   +   A-   A+   In  

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

- Tìm cơ hội gia tăng xuất khẩu từ các hiệp định thương mại tự do       

- Tháo gỡ hàng loạt vướng mắc thương mại nông sản giữa Việt Nam - Hoa Kỳ      

- EVFTA: Các giải pháp cần thiết cho vấn đề phòng vệ thương mại      

- Cơ hội cho nông sản Việt vào thị trường EU  

- Tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên        

- Một số thông báo của các nước thành viên WTO trong tháng 03/2020          

TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

VÀ DOANH NGHIỆP

- Tăng cường hợp tác nghiên cứu về năng suất nội ngành trong quá trình tái cấu trúc nền kinh tế  

- Doanh nghiệp thủy sản với EVFTA: Đòi hỏi nghiêm ngặt truy xuất nguồn gốc 

- Nâng cao chất lượng điều kiện kinh doanh giúp phát triển doanh nghiệp

- Tầm nhìn và chiến lược mới của APO: Thúc đẩy năng suất quốc gia dựa trên đổi mới sáng tạo     

- Xây dựng bộ tiêu chuẩn cho khẩu trang vải kháng khuẩn

THÔNG TIN TIÊU CHUẨN

- ISO/IEC 39794: Định dạng trao đổi dữ liệu sinh trắc học  

- ISO 22059: Đảm bảo lợi ích người tiêu dùng trong giao dịch hàng hóa

- ISO 20887: ‘Xóa bỏ dấu chân’ khí thải CO2...          

- ISO 16106: Công cụ đảm bảo an toàn và chất lượng vận chuyển hàng hóa nguy hiểm    

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

- Quyết định 4070/QĐ-BKHCN; Quyết định số 4071/QĐ-BKHCN; Quyết định số 4072/QĐ-BKHCN     

 - Tháo gỡ khó khăn hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới       

- Hàng hóa nhập khẩu vi phạm về ghi nhãn bị xử lý thế nào?      

CẢNH BÁO AN TOÀN THỰC PHẨM

- Công ty thực phẩm ở Hoa Kỳ thu hồi sản phẩm đậu phộng trên toàn thế giới   

TIN NGẮN

- Tin Thế giới           

- Tin Trong nước

- Tin Địa phương

Xem nội dung tại đây

Nguồn: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN

Số lượt đọc: 1560

Về trang trước Về đầu trang