TBT và TC – ĐL – CL
TBT và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Số 72 (tháng 02/2020) (31/03/2020)
-   +   A-   A+   In  

HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

- EVFTA – Cơ hội mới với Việt Nam giữa thách thức COVID-19     

- Nghị viện châu Âu phê chuẩn EVFTA và EVIPA: Nền tảng mới bền vững cho quan hệ Việt Nam - EU   

- Tin cảnh báo về TBT của các nước thành viên        

- Một số thông báo của các nước thành viên WTO trong tháng 02/2020    

TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

VÀ DOANH NGHIỆP

- Hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2020: Hướng đến 10 nhiệm vụ trọng tâm

- Kiến tạo sức bật mới cho môi trường đầu tư kinh doanh    

- Doanh nghiệp và chỉ số sẵn sàng tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư         

 

THÔNG TIN TIÊU CHUẨN

- ISO 15836-2: Tiêu chuẩn quốc tế siêu dữ liệu mô tả vừa được cập nhật 

- ISO 20252: Công cụ thiết yếu cho lĩnh vực nghiên cứu thị trường 

- ISO 20338: Giải pháp phòng chống cháy nổ, ngăn chặn hỏa hoạn cho các tòa nhà

- ISO/TS 26030: Cải thiện trách nhiệm xã hội trong ngành thực phẩm       

 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

- Tăng cường quản lý nhà nước về phòng chống gian lận xuất xứ, chuyển tải hàng hóa bất hợp pháp   

 - Nghị định 07/2020/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Hồng Kông, Trung Quốc giai đoạn 2019 – 2020  

 

CẢNH BÁO AN TOÀN THỰC PHẨM

- Quảng cáo thực phẩm BVSK Thống Bảo Tán không đúng nội dung        

- Chọn mua nước rửa tay khô phòng virus corona cần tránh loại chất cấm

 

TIN NGẮN

- Tin Thế giới     

- Tin Trong nước    

- Tin Địa phương    

Xem nội dung tại đây

Nguồn: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN

Số lượt đọc: 1511

Về trang trước Về đầu trang