Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Kế hoạch Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020 (18/03/2020)
-   +   A-   A+   In  
 

Nhằm tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới, tập trung vào các ngành, lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; tiếp tục triển khai hoạt động của Văn phòng Thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh và thúc đẩy hình thành và phát triển của các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, đưa vào hoạt động Trung tâm đổi mới sáng tạo tỉnh; Đẩy mạnh triển khai Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và các chương trình, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp cho ít nhất 100 lượt doanh nghiệp. Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020.

 

Xem chi tiết kế hoạch tại đây

Nguồn: Sở KH&CN

Số lượt đọc: 1450

Về trang trước Về đầu trang