Thông tin KH và Người lãnh đạo
Bản tin Thông tin KH&Người lãnh đạo Số 284 (tháng 12/2019) (07/01/2020)
-   +   A-   A+   In  

NHỮNG VẤN ĐỀ QUẢN LÝ & KHOA HỌC

- Techdemo: Hiện thực hóa chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ   

- Techdemo 2019: Thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào đổi mới công nghệ         

- Đẩy mạnh truyền thông ứng dụng KH&CN trong nông nghiệp    

 

THÀNH TỰU KH&CN

- Giảm thiểu khí CO2 nhờ vi khuẩn  

- Trình làng loại thuốc điều trị HIV/AIDS hiệu quả cao      

- Vi khuẩn giúp tạo ra đường thấp calo        

- Vật liệu mới chuyển đổi chất ô nhiễm không khí độc hại thành hóa chất công nghiệp    

 

CÂU CHUYỆN KHOA HỌC

- Cây lúa Việt Nam có gì đẹp?          

 

HỘI NHẬP QUỐC TẾ

- Diễn đàn Trí thức VN lần đầu tiên tổ chức tại Nhật Bản   

 

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

-  Hoạt động công nhận – Thúc đẩy phát triển hoạt động thương mại         

           

TIN NGẮN

- Tin Thế giới

- Tin Trong nước       

- Tin địa phương        

+ Tiếp và làm việc với Đoàn cán bộ Tỉnh Thừa Thiên Huế về Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

+ Tập huấn Quy trình trồng và kỹ thuật xử lý ra hoa trái vụ trên cây nhãn

 

THÔNG TIN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

- Công nghệ lọc nước siêu hấp thu xử lý nước đa ô nhiễm  

 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT KH&CN

- Chức năng và nguyên tắc vận hành Cổng thông tin một cửa quốc gia

Xem nội dung tại đây

Nguồn: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN

Số lượt đọc: 1641

Về trang trước Về đầu trang