Tiêu chuẩn ĐLCL
Tiêu chuẩn quốc tế mới ra đời giúp các quốc gia giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu (16/12/2019)
-   +   A-   A+   In  
Tiêu chuẩn quốc tế mới ra đời sẽ giúp các quốc gia tham gia cam kết đúng các yêu cầu về biến đổi khí hậu.

Tại sự kiện bên lề của tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) mang tên: "Các Tiêu chuẩn và sự chuyển đổi carbon trung tính đóng vai trò như một bộ công cụ đo lường, giảm thiểu và đền bù", được tổ chức giữa các bên thuộc Công ước khung Liên hiệp Quốc tế về biến đổi khí hậu. Vai trò của Tiêu chuẩn quốc tế được nhắc đến như một công cụ thiết yếu trong việc hành động chống biến đổi khí hậu tại nhiều quốc gia.

Tiêu chuẩn ISO mới được đề ra giúp giải quyết các vấn đề về lượng carbon thải ra

Miguel Naranjo, người đứng đầu chương trình Biến đổi khí hậu tại Liên hợp quốc chia sẻ: "Nếu không có tiêu chuẩn nào về khí hậu trung tính thì sẽ không có thỏa thuận Paris nào được kí kết cũng như sẽ không có Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc".

"Chúng tôi tìm thấy những tiềm năng trong quá trình cải thiện chất lượng khí hậu, trong đó bao gồm khí hậu trung tính. Việc đề ra tiêu chuẩn ISO và các quy tắc mới về khí hậu được sẽ đóng một vai trò quan trọng. Naranjo đã phát biểu tại sự kiện do ISO tổ chức về vai trò của các tiêu chuẩn trong việc nỗ lực để hình thành carbon trung tính và đưa ra một sáng kiến ​​khuyến khích mọi người trong xã hội tham gia vào việc hình thành một thế giới có khí hậu trung tính. Sự kiện là một phần chương trình của Hội nghị giữa các bên thuộc Công ước khung Liên hiệp Quốc tế về biến đổi khí hậu.

Sự kiện được tổ chức bởi Đơn vị chuyên trách phối hợp biến đổi khí hậu ISO (ISO TF7) hợp tác với Viện quản lý và đánh giá môi trường (Iema) và Diễn đàn công nhận quốc tế (IAF), với sự hỗ trợ của UNFCCC, Costa Rica và UNE, thành viên của ISO tại Tây Ban Nha. Điểm nổi bật của các cuộc thảo luận về tiêu chuẩn và quá trình chuyển đổi trung hòa carbon thông qua việc đo lường, giảm và bù lượng khí thải.

Đơn vị chuyên trách TF7 làm việc với các chuyên gia các ủy ban ISO, hướng dẫn họ giải quyết các khía cạnh quan trọng của biến đổi khí hậu trong các tiêu chuẩn ISO. Nick Blyth - Chủ tịch của ISO TF7, nhấn mạnh tầm quan trọng của Tiêu chuẩn quốc tế trong việc giúp các tổ chức thực hiện các hành động bảo vệ khí hậu và giảm lượng carbon.

Các tiêu chuẩn ISO hiện nay được công nhận là một phần thiết yếu trong việc đánh giá mức độ tác động khí hậu dựa vào lượng khí thải đo được từ tổ chức đo lường khí thải nhà kính (GHG). Từ đó đề xuất ra các biện pháp thích hợp để giảm thiểu lượng khí thải.

Các chuyên gia ISO cũng đã giới thiệu một số tiêu chuẩn khác tại sự kiện COP 25 để giái quyết các vấn đề về biến đổi khí hậu, bao gồm tiêu chuẩn ISO 14067 về sự ảnh hưởng của lượng carbon tàn dư và tiêu chuẩn ISO 14090 về việc thích ứng biến đổi khí hậu. 

Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả vui lòng liên hệ trực tiếp với Trung tâm Thông tin- Truyền thông Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo số ĐT: 024 37562608/37564268 hoặc email: ismq@tcvn.gov.vn

 

Nguồn: Vietq.vn

Số lượt đọc: 2716

Về trang trước Về đầu trang