Tiêu chuẩn ĐLCL
Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2008 (04/11/2014)
-   +   A-   A+   In  

Ngày 08/10/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 2139/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2008 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Thành phần của đoàn kiểm tra theo Quyết định bao gồm, trưởng đoàn Ông Vương Quang Cần – phó giám đốc Sở KH&CN, cùng phó đoàn và các thành viên là đại diện của Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Sở KH&CN, Sở Nội Vụ, Sở Tư pháp, VP UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, …

 

Theo Quyết định, Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ thực hiện kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2014; Thông qua kiểm tra đưa ra các kết luận liên quan đến tiến độ, kết quả thực hiện xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008; kiến nghị các biện pháp thực hiện nhằm đảm bảo tính hiệu lực và hiệu quả của việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng và tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra cho UBND tỉnh.

 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 08/10/2014. 

Nguồn: Lê Huệ

Số lượt đọc: 2887

Về trang trước Về đầu trang