Tiêu chuẩn ĐLCL
Hội đồng nghiệm thu đề án của các doanh nghiệp tham gia Chương trình KH&CN hỗ trợ doanh nghiệp đợt 2 năm 2019 (11/12/2019)
-   +   A-   A+   In  

Ngày 6/12, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề án của các doanh nghiệp tham gia Chương trình KH&CN hỗ trợ doanh nghiệp đợt 2 năm 2019 với nội dung: Hỗ trợ tiết kiệm năng lượng.

Sau khi đánh giá kết quả thực hiện của đề án cũng như hồ sơ pháp lý liên quan, Hội đồng đã nhất trí nghiệm thu đề án của 2 doanh nghiệp với tổng kinh phí thanh toán dự kiến khoảng 170 triệu đồng, cụ thể như sau:

1. Công ty TNHH MTV Công nghiệp Hoá chất Mỏ Nam Bộ, nội dung được hỗ trợ là đầu tư lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời tại công ty nhằm tiết kiệm năng lượng;

2. Công ty TNHH Thông tin Kỹ thuật Minh Anh, nội dung được hỗ trợ là đầu tư lắp đặt hệ điện năng lượng  mặt trời tại xưởng sản xuất và văn phòng công ty nhằm tiết kiệm năng lượng.

Nguồn: Nguyễn Tuyết

Số lượt đọc: 2866

Về trang trước Về đầu trang