Thống kê KHCN
Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch Hành động triển khai thưc hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020 định hướng đến năm 2025 của tỉnh bR - VT (01/11/2019)
-   +   A-   A+   In  

xem chi tiết tại đây

Nguồn: UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số lượt đọc: 711

Về trang trước Về đầu trang