Đăng ký Đề tài-Dự án
Thông báo về việc đề xuất, đặt hàng đề tài nghiên cứu KH&CN, dự án sản xuất thử nghiệm nhằm tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 thực hiện trong kế hoạch năm 2020 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (03/10/2019)
-   +   A-   A+   In  

Nguồn: Sở KH&CN

Số lượt đọc: 1806

Về trang trước Về đầu trang