Tiêu chuẩn ĐLCL
Xét duyệt đề án của các doanh nghiệp tham gia Chương KH&CN Hỗ trợ doanh nghiệp đợt 4 năm 2019 (10/09/2019)
-   +   A-   A+   In  

Ngày 04/9, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng xét duyệt đề án của các doanh nghiệp tham gia “Chương trình Khoa học công nghệ Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa của tỉnh BR-VT giai đoạn 2014-2020” đợt 4 năm 2019 với nội dung: Đổi mới công nghệ thiết bị do Ông Mai Thanh Quang – GĐ Sở chủ trì Hội đồng xét duyệt.

Sau khi xem xét, đánh giá mục tiêu, nội dung các bản thuyết minh đề án của đơn vị tham gia, Hội đồng đã nhất trí hỗ trợ đơn vị tham gia xét duyệt với tổng mức hỗ trợ dự kiến là 250 triệu đồng, cụ thể như sau:

Công ty CP Gạch Ngói Gốm xây dựng Mỹ Xuân, lĩnh vực hoạt động chính là: Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm gốm và vật liệu xây dựng; nội dung được hỗ trợ là: Đề án "Đầu tư hệ thống Robot tự động hóa xếp gạch mộc tại Công ty CP Gạch Ngói Gốm xây dựng Mỹ Xuân".

 

Nguồn: Hoàng Long

Số lượt đọc: 1170

Về trang trước Về đầu trang