Thông tin chỉ đạo điều hành
Quyết định về việc bãi bỏ một số quyết định phê duyệt hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể do UBND tỉnh BR - VT ban hành (31/07/2019)
-   +   A-   A+   In  
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015

Xem chi tiết tại đây

Nguồn: UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số lượt đọc: 1111

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • UBND tỉnh chỉ đạo triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng tại các địa phương trên địa bàn tỉnh (12/05/2022)
  • Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 (từ ngày 25/5 – 30/6): “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em” (10/05/2022)
  • Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh năm 2022 (10/05/2022)
  • Kế hoạch thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC trong quá trình tiếp nhận giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh trong năm 2022 (10/05/2022)
  • Triển khai sử dụng ứng dụng i-Speed đánh giá chất lượng dịch vụ truy nhập internet (06/05/2022)
  • Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2022 (13/04/2022)
  • UBND tỉnh phê duyệt 06 nhiệm vụ khoa học và công nghệ sản xuất thử nghiệm thực hiện năm 2022 (13/04/2022)
  • Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính và hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 (07/04/2022)
  • Công bố Chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (01/04/2022)
  • Kế hoạch Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021 – 2025 (02/03/2022)