Thống kê KHCN
ĐIỀU TRA TIỀM LỰC CỦA CÁC TỔ CHỨC KH&CN NĂM 2019 (10/07/2019)
-   +   A-   A+   In  

Điều tra Tiềm lực KH&CN của các tổ chức KH&CN năm 2019 được thực hiện theo Quyết định số 1335/QĐ-BKHCN ngày 24 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Phương án Điều tra Tiềm lực KH&CN của các tổ chức KH&CN năm 2019 (Ban hành kèm theo Quyết đình số 1335/QĐ-BKHCN)

Các mẫu phiếu điều tra tiềm lực KH&CN của các tổ chức KH&CN năm 2019:

Phiếu 01/ĐTTL-VNC: Áp dụng cho các Viện, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển công lập, ngoài công lập và có vốn đầu tư nước ngoài

Phiếu 02/ĐTTL-ĐH: Áp dụng cho các Đại học, Trường đại học, Cao đẳng và Học viện;

Phiếu 03/ĐTTL-DV: Áp dụng cho các tổ chức dịch vụ KH&CN.

Hướng dẫn điền phiếu điều tra tiềm lực KH&CN của các tổ chức KH&CN năm 2019:

Hướng dẫn điền Phiếu 01/ĐTTL-VNC

Hướng dẫn điền Phiếu 02/ĐTTL-ĐH

Hướng dẫn điền Phiếu 03/ĐTTL-DV 

Nguồn: www.vista.gov.vn

Số lượt đọc: 855

Về trang trước Về đầu trang