Nghiên cứu - Ứng dụng KH&CN
Tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện đề tài “Sưu tầm và giới thiệu văn học dân gian người Việt (dân tộc Kinh) ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” (29/07/2019)
-   +   A-   A+   In  

Sáng 24/7, Sở KH&CN đã tổ chức Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện đề tài “Sưu tầm và giới thiệu văn học dân gian người Việt (dân tộc Kinh) ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”. Chủ tịch hội đồng là ông Mai Thanh Quang – Giám đốc Sở KH&CN. Có 2 hồ sơ tham gia tuyển chọn là: Trường Đại Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM và Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh BR-VT. 

Đề tài với mục tiêu là Phân tích và đánh giá thực trạng trữ lượng văn học dân gian tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vốn có truyền thống văn hóa lâu đời, cho đến nay đã, đang và sẽ thể hiện hiệu quả trong việc bảo tồn và phát huy kho tàng văn học dân gian đặc sắc của địa phương trong bối cảnh chung của các tỉnh Đông Nam bộ và của cả nước; Nghiên cứu, đánh giá các giá trị văn học dân gian Bà Rịa-Vũng Tàu để biên soạn thành bản thảo công trình xuất bản; Đề xuất sử dụng qua chọn lọc những tác phẩm văn học dân gian đặc sắc của địa phương trong việc giảng dạy ở các cấp học phổ thông tỉnh nhà làm phần tài liệu tham khảo và bài tập khảo sát-phân tích của các tiết học môn văn học dân gian Việt Nam.

 

Nội dung là Sưu tầm văn học dân gian người Việt ở tỉnh BR – VT; Nghiên cứu các vấn đề văn hóa xã hội từ tư liệu Văn học dân gian BR – VT; Giới thiệu tuyển tập văn học dân gian người Việt ở tỉnh BR – VT gồm phần giới thiệu quá trình sưu tầm điền dã, đánh giá thực trạng và trữ lượng. Giới thiệu khái quát đặc điểm nội dung và nghệ thuật của từng thể loại VHDG trong kho tàng VHDG tỉnh nhà và phụ lục các tác phẩm sưu tầm điền dã sau khi đã chỉnh lý, sắp xếp và phân loại.
 

Sau khi xem xét, đánh giá đề tài, Hội đồng đánh giá tuyển chọn đề tài do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM làm tổ chức chủ trì, TS La Mai Thi Gia làm chủ nhiệm đạt yêu cầu. Tuy nhiên cần bổ sung hoàn thiện đề tài theo góp ý của Hội đồng trước khi triển khai.

Nguồn: Nguyễn Tuyết

Số lượt đọc: 3096

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Hội đồng nghiệm dự án SXTN “Xây dựng mô hình sản xuất nhãn VietGAP theo hướng hữu cơ tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” (23/04/2024)
  • Hội đồng nghiệm thu dự án sản xuất thử nghiệm “Xây dựng các mô hình chuyển đổi – thâm canh một số cây trồng có hiệu quả tại xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” (12/04/2024)
  • Hội nghị chuyển giao kết quả nghiên cứu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh nghiệm thu năm 2023 (14/03/2024)
  • Hội đồng nghiệm thu đề tài “Đánh giá hiện trạng quần thể Dugong (Dugong dugon) và cỏ biển tại Côn Đảo, đề xuất giải pháp quản lý và bảo tồn” (04/03/2024)
  • Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi Ruồi lính đen (Hermetia illucens) để xử lý chất thải nông nghiệp và sản xuất thức ăn chăn nuôi thuỷ sản ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (15/12/2023)
  • Xây dựng mô hình sản xuất bơ VietGAP ứng dụng chế phẩm sinh học xử lý chậm chín trên cây và kéo dài thời gian bảo quản sau thu hoạch tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (01/12/2023)
  • Nghiên cứu, xây dựng thí điểm Hệ thống phao tiêu di chuyển tự động theo thủy triều khoanh vùng an toàn bãi tắm (10/11/2023)
  • Trao chứng nhận sản xuất rau đạt chuẩn VietGAP cho 02 Hợp tác xã (01/11/2023)
  • Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hiệu quả, bền vững nhằm khắc phục hiện tượng bồi lấp các cửa sông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (27/10/2023)
  • Nghiên cứu, đề xuất và triển khai các giải pháp kỹ thuật theo hướng tuần hoàn cho các trang trại chăn nuôi (quy mô hộ dân) tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (20/10/2023)