Thông tin chỉ đạo điều hành
UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân (18/07/2019)
-   +   A-   A+   In  
UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại văn bản số 5828-CV/TU ngày 11/6/2019.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các việc sau:

1. Giao Sở Tư pháp:

- Tăng cường nhân lực tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giúp giảm tối đa thời gian chờ đợi của người dân.

- Ban hành, công khai và thực hiện quy trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đối với thủ tục cấp phiếu lý lịch Tư pháp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh theo Quyết định số 126/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 cùa UBND tỉnh. Thời gian hoàn thành trong tháng 07/2019.

- Tham mưu UBND tỉnh văn bản đề nghị Trung tâm lý lịch Tư pháp quốc gia, các cơ quan tăng cường công tác phối hợp, phản hồi thông tin. Phân công đầu mối theo dõi, đôn đốc việc xử lý của các cơ quan, cán bộ, công chức, không để xảy ra tình trạng hồ sơ tồn đọng, quá hạn.

2. Giao Văn phòng UBND tỉnh:

- Phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan rà soát các hồ sơ quá hạn về lĩnh vực tôn giáo; chuẩn bị nội dung và sắp xếp lịch để thông qua Thường trực UBND tỉnh đối với các Tờ trình của Sở Nội vụ.

- Tham mưu UBND tỉnh triển khai, hướng dẫn, đôn đốc các Sở, ngành, địa phương trong việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; công bố, công khai thủ tục hành chính; tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

3. Giao các Sở, ban, ngành, UBND các địa phương:

- Chậm nhất đến 15/7/2019  các Sở, ban, ngành, địa phương hoàn thành việc lựa chọn, bố trí nhân lực làm việc tại Bộ phận một cửa các cấp đủ về số lượng và chất lượng. Tại cấp tỉnh, trong khi chờ thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công, các Sở, ban, ngành tiếp tục duy trì số lượng nhân lực như năm 2018 để thực hiện nhiệm vụ.

- Quán triệt, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức trực thuộc thực hiện nghiêm túc quy trình một cửa, một cửa liên thông, nghiêm cấm tình trạng hồ sơ đặt thêm giấy tờ, thủ tục hành chính, hồ sơ bị trễ hẹn, quá hẹn. Có hình thức xem xét, xử lý nghiêm đối với các bộ phận, cá nhân thường xuyên có hồ sơ trễ hẹn, quá hẹn do chủ quan nhưng chậm được cải thiện, khắc phục.

- Có giải pháp hiệu quả để nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, công dân lựa chọn hình thức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố phân công cán bộ, công chức để phụ trách, theo dõi việc chấp hành nội quy, quy chế, giao tiếp ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, quản lý chặt chẽ tiến độ giải quyết hồ sơ tại Bộ phận một cửa, trong đó có các lĩnh vực của cơ quan công an, thuế, kho bạc, văn phòng đăng ký đất đai để đôn đốc, giải quyết kịp thời; báo cáo hàng tháng về UBND tỉnh.

- Lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương thường xuyên tổ chức kiểm tra việc giải quyết hồ sơ để phát hiện và khắc phục những tồn tại, hạn chế; kiểm tra góp ý của người dân trên hệ thống một cửa điện tử tập trung cấp tỉnh, cấp huyện và trên phiếu góp ý (ít nhất 01 lần/tuần) để tiếp thu những ý kiến đóng góp; động viên, khen thưởng với công chức, viên chức được đánh giá tốt; thay thế đối với những công chức, viên chức có nhiều ý kiến không hài lòng.

4. Giao Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thành việc kết nối, chia sẻ thông tin giữa phần mềm một cửa tập trung các cấp, phần mềm bưu chính công ích và các phần mềm chuyên ngành để phục vụ cho việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cho tổ chức, công dân.

5. Giao Sở Nội vụ (Đoàn kiểm tra CCHC tỉnh) tổ chức kiểm tra thường xuyên đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ; phát hiện và kiến nghị xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm, góp phần nâng cao sự hài lòng của tổ chức và công dân./.

Nguồn: UBND-VP

Số lượt đọc: 1104

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Triển khai chính sách hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (15/03/2024)
  • Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1217/QĐ-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật Phòng thủ dân sự (11/12/2023)
  • Thông báo thời gian xử phạt hành chính thông qua ghi nhận của hệ thống giao thông, thông minh giám sát tự động bằng camera trên tuyến Quốc lộ 55,56 (09/11/2023)
  • Kế hoạch Truyền thông nâng cao Chỉ số Quản trị môi trường trong Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) (01/11/2023)
  • Lãnh đạo, chỉ đạo về Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029 (26/10/2023)
  • Kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 trên địa bàn tỉnh (23/10/2023)
  • Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (17/10/2023)
  • Triển khai hoạt động tuyên truyền thành tựu bảo đảm quyền con người nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Nhân quyền thế giới (10/12/1948 - 10/12/2023) (06/10/2023)
  • Kế hoạch Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (03/10/2023)
  • Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024 (03/10/2023)