Thông tin chính sách mới
BR-VT quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng phục vụ hoạt động đặc thù của cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước (14/05/2019)
-   +   A-   A+   In  

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng phục vụ hoạt động đặc thù của cơ quan, tổ chức, đơn vị và diện tích công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bà Ria - Vũng Tàu. Trong đó quy định định mức tối thiểu và tối đa đối với các hạng mục như sau:

1. Diện tích sử dụng cho bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính: đơn vị cấp tỉnh và cấp huyện có định mức từ 48m2 đến 72m2; đơn vị cấp xã từ 48m2 đến 60m2.

2. Diện tích sử dụng để tiếp dân: đơn vị cấp tỉnh và cấp huyện có định mức từ 18m2 đến 27m2; đơn vị cấp xã từ 18m2 đến 24m2.

3. Diện tích sử dụng để quản trị hệ thống công nghệ thông tin: đơn vị cấp tỉnh và cấp huyện có định mức từ 24m2 đến 36m2; đơn vị cấp xã từ 24m2 đến 30m2.

4. Diện tích Hội trường lớn (từ 100 chỗ ngồi trở lên): từ 0,8m2/chỗ ngồi đến 1,0m2/chỗ ngồi.

5. Diện tích kho chuyên ngành: đơn vị cấp tỉnh và cấp huyện có định mức tối đa 200 m2; đơn vị cấp xã tối đa 150m2.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 20/5/2019.

Quyết định này không áp dụng đối với tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo; đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư (ngoài lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo).

Nguồn: QĐ 07/2019/QĐ-UBND

Số lượt đọc: 747

Về trang trước Về đầu trang