Thông tin chỉ đạo điều hành
Tạm dừng áp dụng đơn giá vận chuyển vật liệu, cấu kiện xây dựng bằng ô tô công bố kèm theo Quyết định số 937/QĐ-UBND ngày 17/4/2019 của UBND tỉnh. (15/06/2019)
-   +   A-   A+   In  
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo tạm dừng áp dụng đơn giá vận chuyển vật liệu, cấu kiện xây dựng bằng ô tô công bố kèm theo Quyết định số 937/QĐ-UBND ngày 17/4/2019 của UBND tỉnh, đồng thời giao Sở Giao thông vận tải rà soát lại đơn giá nêu trên, gửi Sở Xây dựng thẩm định, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Trước đó, theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 937/QĐ-UBND ngày 17/4/2019 công bố đơn giá vận chuyển vật liệu, cấu kiện xây dựng bằng ôtô trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng trong việc dự trù nguồn vốn và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (lập dự toán xây dựng công trình) trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, Sở Xây dựng sau khi rà soát đã báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh một số điểm chênh lệch giữa chi phí vận chuyển theo đơn giá vận chuyển công bố kèm theo Quyết định số 937/QĐ-UBND ngày 17/4/2019 và đơn giá xây dựng công trình công bố kèm theo Quyết định số 373/QĐ- UBND ngày 08/02/2018 của UBND tỉnh.

Để đảm bảo thống nhất mức chi của các nội dung tương đồng trong các bộ đơn giá do tỉnh ban hành và chống thất thoát ngân sách nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu tạm dừng áp dụng bộ đơn giá đã công bố theo Quyết định số 937/QĐ-UBND để rà soát lại.

Nguồn: UBND Tỉnh

Số lượt đọc: 1088

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Thông báo thời gian xử phạt hành chính thông qua ghi nhận của hệ thống giao thông, thông minh giám sát tự động bằng camera trên tuyến Quốc lộ 55,56 (09/11/2023)
  • Kế hoạch Truyền thông nâng cao Chỉ số Quản trị môi trường trong Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) (01/11/2023)
  • Lãnh đạo, chỉ đạo về Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029 (26/10/2023)
  • Kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 trên địa bàn tỉnh (23/10/2023)
  • Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (17/10/2023)
  • Triển khai hoạt động tuyên truyền thành tựu bảo đảm quyền con người nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Nhân quyền thế giới (10/12/1948 - 10/12/2023) (06/10/2023)
  • Kế hoạch Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (03/10/2023)
  • Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024 (03/10/2023)
  • Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về công tác gia đình,bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình (26/09/2023)
  • Kế hoạch tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sử dụng tài nguyên nước cho bộ máy quản lý các cấp và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (20/09/2023)