Thông tin chỉ đạo điều hành
Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động sử dụng thiết bị âm thanh gây ô nhiễm tiếng ồn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (15/06/2019)
-   +   A-   A+   In  
Thời gian qua, tình trạng sử dụng dàn âm thanh công suất lớn, loa âm thanh di động có kết nối với các thiết bị ngoại vi (di động máy tính, USB) với mục đích cho thuê hát karaoke tại gia đình, nơi công cộng hoặc dùng để rao bán sản phẩm lồng ghép với việc giao lưu văn nghệ tại các quán ăn uống và trên đường phố đã ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân tại cộng đồng, thậm chí từ đây nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến tranh cãi, ẩu đả gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Trước thực trạng đó, các Sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đã quan tâm, tăng cường công tác quản lý và tổ chức các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa có sử dụng âm thanh, nhạc sống công suất lớn trong khu dân cư. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn nhiều hạn chế, nên vẫn còn tình trạng gây ảnh hưởng đến sinh hoạt đời sống hằng ngày của một bộ phận nhân dân.

Để chấn chỉnh tình hình nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị:

1. Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp huyện) và các Tổ chức có liên quan quán triệt trong nội bộ cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên phải gương mẫu và thực hiện tốt nếp sống văn minh khi tổ chức hoặc tham gia các hoạt động văn hóa trong cơ quan, hộ gia đình và tại nơi công cộng.

2. Các ngành, các cấp căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, chủ động triển khai và phối hợp với các ngành liên quan chỉ đạo, quản lý chặt chẽ và kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa theo quy định pháp luật; bổ sung những vấn đề phát sinh mới trong thực tiễn đời sống xã hội liên quan đến các hoạt động văn hóa nhưng chưa được quy định cụ thể trong các văn bản pháp luật hiện hành vào nội dung hương ước, quy ước tại địa phương mình và phổ biến trong các buổi sinh hoạt tại thôn, ấp, khu phố, tổ dân phố.

3. Công an tỉnh

a) Chỉ đạo Công an các địa phương tăng cường kiểm tra, nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa có sử dụng thiết bị âm thanh gây tiếng ồn; gây ách tắc giao thông, lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè;

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa gây tiếng ồn làm mất an ninh trật tự tại khu dân cư, ảnh hưởng đến việc học tập, sinh hoạt, nghỉ ngơi của người dân; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định tại Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình.

4. Sở Văn hóa và Thể thao

a) Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh;

b) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện thường xuyên tổ chức kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa theo quy định của pháp luật;

c) Phối hợp với các Sở, ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra định kỳ và đột xuất vào các dịp cao điểm lễ, tết để kịp thời chấn chỉnh và xử lý các trường hợp vi phạm về độ ồn trong hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa theo quy định pháp luật.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Phối hợp với các Sở, ngành có liên quan thường xuyên tổ chức kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về tiếng ồn thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật;

b) Tăng cường lực lượng kiểm tra và trang bị đầy đủ phương tiện máy đo độ ồn để hỗ trợ các đơn vị, đo và xử lý kịp thời theo thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm về tiếng ồn.

6. Sở Du lịch

a) Phối hợp với các Sở, ngành, địa phương kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch có hành vi vi phạm quy định pháp luật về độ ồn trong tổ chức hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa;

b) Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú chấp hành nghiêm Quy chuẩn quốc gia về tiếng ồn; xây dựng nội quy nơi lưu trú có quy định về độ ồn cho phép và thời gian dừng tổ chức các hoạt động văn hóa, sinh hoạt văn hóa tại nơi lưu trú có độ ồn từ sau 22 giờ đêm đến 6 giờ sáng.

7. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Chỉ đạo các cơ quan thông tin, báo chí trong tỉnh thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức của người dân trong việc thực hiện các quy định về tiếng ồn và các loại hình kinh doanh dịch vụ liên quan. Thường xuyên phản ánh, nêu gương tổ chức cá nhân chấp hành tốt các quy định về tiếng ồn, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, khu dân cư.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể tỉnh

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên và nhân dân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về tiếng ồn; về các quy định kinh doanh văn hóa, dịch vụ văn hóa theo quy định của pháp luật và quy ước, hương ước ở cơ sở;

b) Phát huy vai trò nêu gương, đi đầu của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong việc chấp hành nghiêm việc tổ chức các đám, tiệc tại gia đình, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội... không sử dụng dàn âm thanh gây tiếng ồn vượt mức quy định; phối hợp Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” lồng ghép nội dung này vào công tác đánh giá, bình xét gia đình văn hóa; thôn, ấp, khu phố văn hóa; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, phường đạt chuẩn văn minh đô thị...;

c) Phối hợp với các Sở, ngành, đoàn thể các cấp đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong đó tuyên truyền, vận động trong cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân tự giác, nghiêm túc thực hiện quy ước, hương ước về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; trong đám tiệc của hộ gia đình ở khu dân cư không làm mất an ninh trật tự, sử dụng dàn nhạc trong đám tiệc, karaoke di động đảm bảo thời gian, nội dung sinh hoạt, tiếng ồn cho phép theo quy định, không làm ảnh hưởng đến việc học tập, sinh hoạt, nghỉ ngơi của người dân xung quanh.

9. Ủy ban nhân dân cấp huyện

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và vận động cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về tiếng ồn; các quy định về hoạt động văn hóa và kinh doanh hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa theo quy định của pháp luật; không sử dụng dàn âm thanh gây tiếng ồn vượt mức quy định;

b) Định kỳ tổ chức kiểm tra các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa của tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lý; phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi phạm về độ ồn;

c) Chủ động mua sắm và trang bị thiết bị đo độ ồn cho Đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội cấp huyện; củng cố, kiện toàn hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành văn hoá - xã hội và tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về tiếng ồn, gây mất trật tự theo quy định tại Nghị định số 167/2013/NĐ- CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình; Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Nghị định số 46/2016NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt;

d) Chỉ đạo các phòng chuyên môn khi xét cấp giấy phép cho cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải ký cam kết thực hiện đúng quy định về độ ồn, không để ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư. Xem xét rút giấy phép đối với các chủ cơ sở không thực hiện đúng cam kết;

e) Thông báo rộng rãi số điện thoại, đường dây nóng của địa phương để nhân dân biết và kịp thời phản ánh những trường hợp vi phạm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân;

g) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn:

- Có biện pháp xử lý triệt để tình trạng sử dụng dàn âm thanh gây tiếng ồn trong tổ chức các hoạt động văn hóa trong khu dân cư và đám tiệc như kiến nghị cấp có thấm quyền thu hồi giấy phép kinh doanh, đình chỉ hoạt động đối với các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm; Biểu dương các cá nhân, hộ gia đình, khu dân cư thực hiện tốt Quy định này;

- Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho chủ hộ kinh doanh âm thanh trên địa bàn thực hiện việc ký kết họp đồng với người sử dụng, đảm bảo không vi phạm các quy định về tiếng ồn, an ninh trật tự...; đồng thời, làm cơ sở xác định đối tượng xử phạt khi có vi phạm xảy ra;

- Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về độ ồn trong các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa tại địa bàn khu dân cư mình quản lý;

- Khi nhận được thông tin phản ánh của người dân, lãnh đạo chính quyền địa phương phải cử ngay lực lượng đến kiểm tra và có biện pháp yêu cầu tổ chức, cá nhân dừng ngay các hoạt động làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân.

- Triển khai thực hiện quy ước, hương ước khu, phố, ấp văn hoá. Nếu hộ gia đình vi phạm các hoạt động sinh hoạt văn hoá, kinh doanh dịch vụ văn hoá gây tiếng ồn bức xúc trong nhân dân, sẽ kiên quyết không công nhận gia đình văn hoá. Buộc những hộ gia đình thường xuyên tổ chức các hoạt động văn nghệ, hát karaoke tại hộ gia đình tạo ra tiếng ồn lớn làm cam kết không vi phạm. Đồng thời, giao trưởng thôn, ấp, khu phố theo dõi và giám sát. Nếu đơn vị nào buông lỏng quản lý, để xảy ra các hoạt động văn hoá gây tiếng ồn, dẫn đến bức xúc trong cộng đồng dân cư, trưởng thôn, ấp, khu phố đó sẽ bị kiểm điểm trách nhiệm. Đây cũng là một trong những tiêu chí bình xét khen thưởng cuối năm.

10. Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong thực hiện nếp sống văn minh, chấp hành tốt các quy định về tiếng ồn, hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa; phản ánh, đưa tin, nêu gương những tổ chức, cá nhân chấp hành tốt các quy định trên.

11. Cơ quan, đơn vị, địa phương để xảy ra tình trạng gây tiếng ồn vượt mức quy định, làm mất an ninh trật tự tại khu dân cư, gây bức xúc trong dư luận mà không có giải pháp giải quyết dứt điểm thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm.

Nguồn: UBND Tỉnh

Số lượt đọc: 1713

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Thực hiện Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2024 (02/07/2024)
  • Về việc công khai kết quả Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử trên Cổng Dịch vụ công quốc gia của tỉnh tháng 5/2024 (01/07/2024)
  • Triển khai chính sách hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (15/03/2024)
  • Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1217/QĐ-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật Phòng thủ dân sự (11/12/2023)
  • Thông báo thời gian xử phạt hành chính thông qua ghi nhận của hệ thống giao thông, thông minh giám sát tự động bằng camera trên tuyến Quốc lộ 55,56 (09/11/2023)
  • Kế hoạch Truyền thông nâng cao Chỉ số Quản trị môi trường trong Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) (01/11/2023)
  • Lãnh đạo, chỉ đạo về Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029 (26/10/2023)
  • Kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 trên địa bàn tỉnh (23/10/2023)
  • Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (17/10/2023)
  • Triển khai hoạt động tuyên truyền thành tựu bảo đảm quyền con người nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Nhân quyền thế giới (10/12/1948 - 10/12/2023) (06/10/2023)