Thông tin KH và Người lãnh đạo
Thông tin KH&Người lãnh đạo Số 221 (tháng 9/2014) (14/10/2014)
-   +   A-   A+   In  

VẤN ĐỀ HÔM NAY

- V-KIST là nơi thí điểm những chính sách mới cho ngành khoa học        

- Xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng         

NHỮNG VẤN ĐỀ QUẢN LÝ & KHOA HỌC

- Chuyển đổi theo cơ chế tự chủ: Tính tất yếu để phát triển KH&CN          

- Gỡ nút thắt cho tổ chức KH&CN khi chuyển đổi sang cơ chế tự chủ      

- Bộ KH&CN chính thức ngừng quy định “làm khó” doanh nghiệp  

- Khoán chi bước ngoặt cho việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN

 

THÀNH TỰU KH&CN

- Việt Nam cải tiến thành công tên lửa Petrora C125        

- Nga chế tạo thành công thiết bị “nhìn” xuyên tường       

- Tạo ra điện nhờ phương pháp chuyển hóa hơi nước mới

- Máy tách nước hoạt động bằng pin AAA thông thường  

                        

CÂU CHUYỆN KHOA HỌC

- Mỗi đề tài nghiên cứu chỉ cần cho ra một liều vaccine   

 

TƯ VẤN, MÔI GIỚI VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

- Lựa chọn công nghệ phù hợp với năng lực tiếp nhận     

 

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

- Danh sách các loại mũ bảo hiểm bị hủy bỏ giấy chứng nhận sản xuất     

- Kiểm tra việc thực hiện thanh tra chuyên đề diện rộng năm 2014

 

TIN NGẮN

THÔNG TIN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

- Thiết bị chưng lọc nước ngọt từ nước biển, sử dụng năng lượng mặt trời          

- Lò đốt tạo biochar từ phế phụ phẩm nông nghiệp           

           

VĂN BẢN PHÁP LUẬT KH&CN

- Quản lý chất thải phóng xạ đã qua sử dụng       

                       

Xem nội dung tại đây

Nguồn: Trung tâm TH&TTKHCN

Số lượt đọc: 1973

Về trang trước Về đầu trang