Thông tin chỉ đạo điều hành
Thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (04/06/2019)
-   +   A-   A+   In  

Để hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa” do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Mục đích xây dựng Kế hoạch nhằm tuyên truyền, vận động, kêu gọi cộng đồng thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, góp phần giảm thiêu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, các tổ chức và cá nhân về ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường do sử dụng đồ nhựa và túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt, làm thay đổi từ nhận thức thành hành động cụ thể để hạn chế dần việc sử dụng đồ nhựa và túi ni lông khó phân hủy, thay thế bằng sản phẩm thân thiện với môi trường; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân ứng dụng công nghệ mới để sản xuất các sản phẩm có thể phân hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường thay thế đồ nhựa, túi ni lông khó phân hủy; thí điểm mô hình hạn chế sử dụng đồ nhựa và túi ni lông khó phân hủy.

Để triển khai kế hoạch có hiệu quả, Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ như: tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cộng đồng, doanh nghiệp về tác hại của chất thải đồ nhựa và túi ni lông khó phân hủy đối với môi trường và khuyến khích sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường đối với từng hộ gia đình, ở các khu dân cư, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại; phát động sâu rộng phong trào “Chống rác thải nhựa”. Tuyên truyền khuyến khích cộng đồng thực hiện các biện pháp phân loại chất thải tại nguồn, thu gom, tái chế chất thải đồ nhựa và túi ni lông khó phân hủy. Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội như Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, Hội Nông dân các cấp, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ này; giáo dục học sinh các cấp về tác hại của chất thải đồ nhựa và túi ni lông khó phân hủy đối với môi trường và hướng dẫn phân loại rác thải tại nguồn vào chương trình giảng dạy ở các cấp học theo các hình thức, nội dung phù hợp; tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ phân loại, thu gom, tái chế chất thải đồ nhựa và túi ni lông khó phân hủy; khuyến khích sử dụng sản phẩm tái chế từ chất thải đồ nhựa và túi ni lông khó phân hủy, đặc biệt trong đầu tư xây dựng các công trình công cộng.

Để hiện thực hóa các nhiệm vụ trên, UBND tỉnh đã yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội tỉnh xây dựng kế hoạch chi tiết phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” để chỉ đạo các đơn vị trực thuộc không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; phát động mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hành động và vận động người thân cùng thực hiện “Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần”. Kế hoạch gửi về UBND tỉnh thông qua Sở Tài Nguyên vả Môi trường chậm nhất 20 ngày kể từ khi kế hoạch này được ban hành. Hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị gửi về UBD tỉnh thông qua sở Tài Nguyên và Môi trường trước ngày 31 tháng 7 để tổng hợp trình UBND tỉnh, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 20 tháng 8.

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng được UBND tỉnh giao tham mưu UBND tỉnh triển khai hiệu quả chỉ đạo của Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu về Sử dụng bình đựng nước dùng nhiều lần. Theo đó sẽ triển khai “nghiên cứu, sử dụng các sản phẩm bình đựng nước dùng nhiều lần để thay thế cho chai nước suối dùng một lần tại các cuộc họp, hội nghị, hội thảo,." đến các sở, ban, ngành của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố; đồng thời tuyên truyên, nhân rộng trong gia đình, nhân dân và toàn xã hội thay cho thói quen sử dụng chai nhựa một lần trong cuộc sống, sinh hoạt, công việc và học tập; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các thành phố Bà Rịa, Vũng Tàu và các đơn vị tài trợ thực hiện thí điểm chương trình “Học đường nói không với chất thải đồ nhựa và túi ni lông khó phân hủy ” tại thành phố Bà Rịa và Thành phố Vũng Tàu. Chương trình này bao gồm việc phổ biến các nội dung tuyên truyên về phong trào “chống rác thải nhựa” đến học sinh thông qua các buổi hoạt động ngoại khóa; cung cấp miễn phí các đồ dùng an toàn với con người và môi trường cho nhà trường để thay thế các đồ dùng từ nhựa và túi ni lông khó phân hủy theo thói quen hàng ngày... Từ kết quả đạt được, sẽ nhân rộng mô hình ra địa bàn toàn tỉnh.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng giao cho UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn về tác hại của chất thải đồ nhựa và túi ni lông khó phân hủy đối với môi trường và khuyến khích sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường; chủ trì hoặc phối hợp với các Sở, ngành liên quan thực hiện các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng, doanh nghiệp trên địa bàn về tác hại của chất thải đồ nhựa và túi ni lông khó phân hủy đối với môi trường và khuyến khích sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường trên địa bàn; chỉ đạo đài phát thanh địa phương tăng cường tuyên truyền phong trào hạn chế sử dụng đồ nhựa và túi ni lông khó phân hủy; tổ chức các hoạt động thu dọn vệ sinh có phân loại túi ni lông, đồ nhựa tại một số khu vực ô nhiễm môi trường như các trung tâm thương mại, chợ, siêu thị... để đưa đi xử lý theo quy định; chỉ đạo các Công ty công trình đô thị nghiên cứu, đề xuất biện pháp thu gom, vận chuyển và phối hợp với các đơn vị có chức năng xử lý hợp vệ sinh chất thải nhựa đã được phân loại song song với việc thu gom chất thải sinh hoạt từ các địa điểm thực hiện thí điểm, sau đó nhân rộng đại trà hoạt động này trên toàn địa bàn; tổ chức thí điểm phong trào hạn chế sử dụng đồ nhựa và túi ni lông khó phân hủy tại một đến hai khu dân cư trên địa bàn, tổng kết rút kinh nghiệm và thực hiện nhân rộng mô hình tại địa phương. Các tổ chức, cá nhân có thành tích cao trong việc giảm rác thải đồ nhựa và túi ni lông khó phân hủy sẽ được biểu dương, khen thưởng kịp thời.

Chi tiết Kế hoạch thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, xin mời quý vị xem tại đây.

Nguồn: http://baria-vungtau.gov.vn

Số lượt đọc: 1724

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Thực hiện Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2024 (02/07/2024)
  • Về việc công khai kết quả Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử trên Cổng Dịch vụ công quốc gia của tỉnh tháng 5/2024 (01/07/2024)
  • Triển khai chính sách hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (15/03/2024)
  • Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1217/QĐ-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật Phòng thủ dân sự (11/12/2023)
  • Thông báo thời gian xử phạt hành chính thông qua ghi nhận của hệ thống giao thông, thông minh giám sát tự động bằng camera trên tuyến Quốc lộ 55,56 (09/11/2023)
  • Kế hoạch Truyền thông nâng cao Chỉ số Quản trị môi trường trong Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) (01/11/2023)
  • Lãnh đạo, chỉ đạo về Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029 (26/10/2023)
  • Kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 trên địa bàn tỉnh (23/10/2023)
  • Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (17/10/2023)
  • Triển khai hoạt động tuyên truyền thành tựu bảo đảm quyền con người nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Nhân quyền thế giới (10/12/1948 - 10/12/2023) (06/10/2023)