Thông tin chỉ đạo điều hành
Tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2019 (30/05/2019)
-   +   A-   A+   In  
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (01 - 08/6) và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới (08/6) năm 2019 trên địa bàn tỉnh

Ngày Đại dương thế giới năm 2019 (ngày 08/6/2019) với chủ đề “Giới và đại dương” do Liên Hợp Quốc thông qua, thể hiện sự đoàn kết, kết nối tất cả mọi người trên toàn thế giới với mục tiêu bảo tồn nguồn tài nguyên biển và đại dương; kêu gọi mọi người phải có trách nhiệm chăm sóc đại dương xanh bằng cách kết nối, lan tỏa và truyền cảm hứng hướng tới bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái trên khắp thế giới trong tất cả các lĩnh vực liên quan đến đại dương để đạt được Mục tiêu phát triển bền vững số 5 (SDGs) của Liên Hợp Quốc đến năm 2030. Hướng tới xây dựng sự hiểu biết về giới, đại dương và khám phá những giải pháp khả thi để thúc đẩy bình đẳng giới trong các hoạt động liên quan đến đại dương như nghiên cứu khoa học biển, ngư nghiệp, lao động trên biển, di cư bằng đường biển, buôn bán người...; đồng thời, khuyến khích các giải pháp cho vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa và tăng cường ngăn chặn rác thải nhựa trên biển vì một đại dương khỏe mạnh hơn, cho một tương lai tốt đẹp hơn.

Tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2019 (từ 01/6 đến 08/6/2019) nhằm tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy lòng tự hào dân tộc, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động tuyên truyền của các thế lực cơ hội, thù địch trong và ngoài nước âm mưu lợi dụng vấn đề chủ quyền trên biến làm tổn hại khối đại đoàn kết của toàn dân tộc và mối quan hệ đối ngoại truyền thống tốt đẹp của Việt Nam với các nước láng giềng. Đồng thời nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của đại dương đối với cuộc sống, sức khỏe của con người, trách nhiệm và năng lực ứng phó với biển đổi khí hậu của cán bộ, công chức, viên chức và các thành phần xã hội. Góp phần ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2019 tại tỉnh BR-VT tập trung vào công tác tuyên truyền, phổ biến về các nội dung liên quan đến biển, đảo Việt Nam, về bảo vệ chủ quyền biển, đảo, phát triển bền vững kinh tế biển, biến đổi khí hậu,... Bên cạnh đó, tiếp tục tuyên truyền về tấm gương cá nhân và tập thể tiên tiến, điển hình trong các hoạt động phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển, đảo; chú trọng công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại, tiếp tục đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch về vấn đề Biển Đông và mối quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia có liên quan ở Biển Đông; trao đổi, đối thoại với các cá nhân, tổ chức có nhận thức chưa đúng, đầy đủ hoặc sai lệch quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo, quan tâm đến tính đặc thù của từng đối tượng tuyên truyền.

Từ cuối tháng 5 đến hết tháng 6 năm 2019, đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2019 trên phạm vi toàn tỉnh, trong đó tập trung vào những hoạt động cụ thể như: tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chủ đề Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày đại dương thế giới năm 2019; Khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các hoạt động bảo vệ tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo của người dân và cộng đồng; Lên án, tạo dư luận và áp lực xã hội với những hành vi khai thác bừa bãi, phá hoại tài nguyên thiên nhiên, gây ô nhiễm môi trường biển và hải đảo; Tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2019 với chủ đề “Giới và Đại dương” (Gender and The Oceans) ở nơi công cộng, các đường phố chính, trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người qua lại nhằm nhắc nhở, tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường biển, phát triển bền vững bằng những việc làm cụ thể, thiết thực (các khẩu hiệu tuyên truyền trong Phụ lục kèm theo). Cùng với công tác tuyên truyền sẽ tổ chức các hoạt động có sự tham gia trực tiếp của cộng đồng như: chiến dịch ra quân làm vệ sinh môi trường biển, thu gom xử lý chất thải, rác thải, không thải rác thải nhựa ra môi trường, khuyến khích các hoạt động tái chế, tái sản xuất và tái sử dụng chất thải nhựa; phong trào trồng cây xanh chắn cát, chống xói lở và ngăn ngừa xâm nhập mặn; tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm về công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo theo hướng bền vững và quản lý thống nhất phục vụ cho phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan truyền thông, báo chí, các đài phát thanh, truyền hình tăng thời lượng đưa tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2019; tuyên truyền về các chủ đề “Giới và Đại dương”, “Giới và môi trường”, “Phụ nữ với ứng phó thiên tai và biến đổi khí hậu” ... nhằm nâng cao vai trò của phụ nữ Việt Nam trong công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

CÁC KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN TUẦN LỄ BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM HƯỞNG ỨNG NGÀY ĐẠI DƯƠNG THẾ GIỚI NĂM 2019

1.Quyết tâm giừ gìn, bảo vệ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc

2.Hoàng Sa -Trường Sa là máu thịt của Tổ quốc Việt Nam

3.Tất cả vì biển, đảo quê hương, vì biên cương Tổ quốc

4.Ngăn chặn ô nhiễm nhựa và khuyến khích các giải pháp vì một đại dương khỏe mạnh

5.Nhựa là nguồn ô nhiễm, hãy đưa nhựa về nơi tái chế

6.Hãy vì một đại dương sạch không chất dẻo

7.Chung tay hành động vì biển xanh không rác

8.Kinh tế xanh cho sự phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam.

9.Hãy hành động vì sự phát triển bền vững của đại dương và hệ sinh thái biển

10.Sử dụng bền vững nguồn lợi từ biển và đại dương là trách nhiệm của chúng ta

11.Quyết tâm thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển bền vững kinh tế Biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045

12.Đại dương và cuộc sổng cho thế hệ tương lại

13.Vì cuộc sống dưới lòng đại dương

14.Khôi phục cuộc sống của biển để tạo nên một đại dương khác biệt

15.Cùng nhau chúng ta có thể bảo vệ và tái tạo đại dương

 

Nguồn: UBND Tỉnh

Số lượt đọc: 1574

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Thực hiện Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2024 (02/07/2024)
  • Về việc công khai kết quả Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử trên Cổng Dịch vụ công quốc gia của tỉnh tháng 5/2024 (01/07/2024)
  • Triển khai chính sách hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (15/03/2024)
  • Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1217/QĐ-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật Phòng thủ dân sự (11/12/2023)
  • Thông báo thời gian xử phạt hành chính thông qua ghi nhận của hệ thống giao thông, thông minh giám sát tự động bằng camera trên tuyến Quốc lộ 55,56 (09/11/2023)
  • Kế hoạch Truyền thông nâng cao Chỉ số Quản trị môi trường trong Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) (01/11/2023)
  • Lãnh đạo, chỉ đạo về Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029 (26/10/2023)
  • Kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 trên địa bàn tỉnh (23/10/2023)
  • Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (17/10/2023)
  • Triển khai hoạt động tuyên truyền thành tựu bảo đảm quyền con người nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Nhân quyền thế giới (10/12/1948 - 10/12/2023) (06/10/2023)