Thông tin chỉ đạo điều hành
Phân cấp chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án trong khu công nghiệp (16/05/2019)
-   +   A-   A+   In  
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản phân cấp cho Ban Quản lý các Khu công nghiệp xem xét, cho chủ trương đối với một số dự án đầu tư trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, bao gồm:

- Sử dụng công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển ban hành kèm theo Quyết định 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 13/2017/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017;

- Phát triển công nghiệp hỗ trợ: Đầu tư các dự án thuộc ngành điện tử, cơ khí chế tạo, các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển ban hành kèm theo Nghị định 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ và các ngành công nghiệp ưu tiên trong chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (điện tử; máy cơ khí nông nghiệp; chế biến nông sản; sản xuất vật liệu mới; môi trường và tiết kiệm năng lượng; sản xuất ô tô và phụ tùng ô tô) tại Quyết định số 1043/QĐ-TTg ngày 01/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

- Đầu tư trong lĩnh vực công nghệ thông tin, sản xuất sản phẩm phần cứng, phần mềm;

- Các dự án tương tự đã đầu tư trong các khu công nghiệp (không gây ô nhiễm môi trường);

- Đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và dịch vụ logistics; dự án thuộc lĩnh vực dịch vụ logistics;

- Dự án trên 5.000 tỷ đồng có trong qui hoạch cấp thẩm quyền đã phê duyệt (quy định tại tiết b, mục 3 Điều 32 Nghị định 118/2015/NĐ-CP chỉ xin ý kiến các Bộ ngành liên quan);

- Dự án đã có trong các quy hoạch ngành cấp thẩm quyền phê duyệt.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ban Quản lý các Khu công nghiệp, trong việc cấp đăng ký đầu tư phải tuân thủ nghiêm Chỉ thị 43-CT/TU ngày 26 tháng 8 năm 2014 và Thông báo số 180-TB/TU ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Quyết định số 2214/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ cho chủ trương theo thẩm quyền hoặc báo cáo, xin ý kiến cấp có thẩm quyền đối với các dự án thuộc các lĩnh vực sau đây:

- Các dự án thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

- Các dự án có ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng;

- Các dự án có sử dụng diện tích đất lớn (lớn hơn 20 ha đối với dự án trong các đô thị và trên 50 ha đối với các dự án bên ngoài đô thị);

- Sản xuất hóa chất bảo vệ thực vật (có phát sinh nước thải công nghiệp);

- Sản xuất phân bón (có phát sinh nước thải công nghiệp);

- Sản xuất sơn, phụ gia, chất tẩy rửa công nghiệp;

- Dự án có phát sinh chất thải lớn, đặc biệt là khí C02;

- Chế biến tinh bột sắn;

- Chế biến mủ cao su chưa qua sơ chế;

- Nhuộm, thuộc da;

- Các dự án sản xuất thép (trừ các dự án sản xuất thép chất lượng cao);

- Sản xuất bột giấy, giấy từ nguyên liệu thô;

- Chế biến bột cá;

- Các dự án có nguy cơ ô nhiễm thượng nguồn và các hồ chứa nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh;

- Dự án không có trong quy hoạch ngành cấp thẩm quyền phê duyệt.

Nguồn: Công văn 4518/UBND-VP

Nguồn: UBND Tỉnh

Số lượt đọc: 1310

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Triển khai Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 20/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác tiếp công dân, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (05/05/2023)
  • Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” trên địa bàn tỉnh năm 2023 (04/05/2023)
  • Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới (17/04/2023)
  • Kế hoạch về An toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2023 (07/04/2023)
  • Tiếp tục tuyên truyền, quảng bá logo và Slogan của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (30/03/2023)
  • UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông (29/03/2023)
  • Triển khai thực hiện Quyết định số 09/2023/QĐ-UBND ngày 03/3/2023 của UBND tỉnh (23/03/2023)
  • Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2023 (03/03/2023)
  • Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2023 (10/02/2023)
  • Triển khai thực hiện Nghị định 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ (19/01/2023)