Thông tin chỉ đạo điều hành
Quy chế phối hợp trong công tác giải quyết thủ tục chủ trương đầu tư tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh (18/05/2019)
-   +   A-   A+   In  
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và thị xã (UBND cấp huyện) trong công tác giải quyết thủ tục chủ trương đầu tư dự án tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Quy chế này quy định về nguyên tắc, phương thức, nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa Ban Quản lý các Khu công nghiệp với các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện có khu công nghiệp trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về giải quyết thủ tục chủ trương đầu tư các dự án tại các Khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Ban Quản lý các Khu công nghiệp chịu trách nhiệm chủ trì thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về giải quyết thủ tục chủ trương đầu tư các dự án tại Khu công nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ được giao và phân cấp, ủy quyền; các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ Ban Quản lý trong quá trình thực hiện quản lý nhà nước tại Khu công nghiệp theo chức, nhiệm vụ được giao.

Quy chế phối hợp nêu rõ, tùy theo tính chất, nội dung công việc cần phối hợp với các cơ quan khác, cơ quan chủ trì quyết định áp dụng một trong các phương thức phối hợp như: tổ chức lấy ý kiến cơ quan phối hợp bằng văn bản hoặc gửi hồ sơ đề nghị cơ quan phối hợp tham gia ý kiến; tổ chức họp, trong trường hợp cần thiết thì lập biên bản, để làm cơ sở xác định trách nhiệm các bên phải tiến hành theo thẩm quyền; tổ chức đoàn công tác liên ngành thực hiện khảo sát, điều tra, xử lý loại công việc có tính đặc thù...

Ngoài ra, Quy chế phối hợp cũng quy định một số dự án mới và mở rộng cần lấy ký kiến các Sở, ban ngành liên quan và UBND cấp huyện như: các dự án thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng, dự án liên quan đến an ninh quốc phòng, các dự án có sử dụng diện tích đất lớn (Lớn hơn 20 ha đối với dự án trong các đô thị và trên 50 ha đối với các dự án bên ngoài đô thị), dự án sản xuất hóa chất bảo vệ thực vật, sản xuất phân bón, chế biến bột cá, dự án sản xuất giấy bao bì công nghiệp từ giấy vụn, dự án có công đoạn xi mạ, nhuộm, thuộc da, sản xuất sơn, phụ gia, chất tẩy rửa công nghiệp, các dự án có nguy cơ ô nhiễm thượng nguồn và các hồ chứa nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, dự án không có trong quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng vả ngành nghề trong báo cáo đánh giá tác động môi trường cấp thẩm quyên phê duyệt....; những dự án cấp mới và mở rộng không phải lấy ý kiến các Sở, ban, ngành như: dự án phù hợp quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng ngành nghề phù hợp trong báo cáo đánh giá tác động môi trường được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ban Quản lý các Khu công nghiệp có trách nhiệm chủ trì, làm đầu mối tiếp nhận, thụ lý, giải quyết đăng ký đầu tư của Nhà đầu tư; có văn bản (kèm hồ sơ dự án theo quy định pháp luật đầu tư) gửi các Sở, ban ngành liên quan và UBND cấp huyện để lấy ý kiến trước khi tổng hợp ý kiến thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đầu tư hoặc tổng hợp, lập báo cáo trình cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư vào KCN thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh và các dự án cần lấy ý kiến nêu trên;

Các sở, ban ngành và UBND cấp huyện có văn bản tham gia ý kiến về các nội dung dự án đầu tư thuộc phạm vi quản lý của cơ quan mình và gửi về Ban Quản lý các KCN trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn và hồ sơ đầu tư kèm theo của Ban Quản lý các Khu công nghiệp. Ngoài ra, trong trường hợp dự án phải thẩm định về công nghệ theo quy định thì yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ có văn bản trả lời trước 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn và hồ sơ đầu tư kèm theo của Ban Quản lý các Khu công nghiệp.

Nguồn: UBND Tỉnh

Số lượt đọc: 1453

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Triển khai chính sách hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (15/03/2024)
  • Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1217/QĐ-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật Phòng thủ dân sự (11/12/2023)
  • Thông báo thời gian xử phạt hành chính thông qua ghi nhận của hệ thống giao thông, thông minh giám sát tự động bằng camera trên tuyến Quốc lộ 55,56 (09/11/2023)
  • Kế hoạch Truyền thông nâng cao Chỉ số Quản trị môi trường trong Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) (01/11/2023)
  • Lãnh đạo, chỉ đạo về Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029 (26/10/2023)
  • Kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 trên địa bàn tỉnh (23/10/2023)
  • Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (17/10/2023)
  • Triển khai hoạt động tuyên truyền thành tựu bảo đảm quyền con người nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Nhân quyền thế giới (10/12/1948 - 10/12/2023) (06/10/2023)
  • Kế hoạch Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (03/10/2023)
  • Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024 (03/10/2023)