Nghiên cứu - Ứng dụng KH&CN
Tư vấn đánh giá nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen cây mãng cầu ta (Na) đặc hữu của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu” (24/04/2019)
-   +   A-   A+   In  

Sáng 23/04, Sở KH&CN đã tổ chức Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen cây mãng cầu ta (Na) đặc hữu của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”. Chủ tịch hội đồng là ông Mai Thanh Quang – Giám đốc Sở KH&CN. Đề tài do KS. Đỗ Văn Thịnh làm chủ nhiệm, Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn quả miền Đông Nam Bộ là cơ quan chủ trì.

Đề tài với mục tiêu cụ thể là điều tra thu thập 40 dòng mãng cầu ta, bảo tồn và đánh giá 40 đối tượng nguồn gen mãng cầu ta, phân tích và đánh giá đa dạng di truyền các giống/dòng mãng cầu ta được thu thập.

 

Mãng cầu ta hay còn gọi là na (Annona squamosa L.) là một trong những cây ăn quả chủ lực của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Theo quy hoạch của tỉnh, đến năm 2023 diện tích trồng sẽ là 1.709 ha với sản lượng dự kiến là 10.048 tấn. Qua 36 tháng thực hiện đề tài đã ghi nhận được 8 nhóm giống gồm mãng cầu Dai, Gai thanh long, Tím, Thái, Da xanh, Đá, Giấy và Lửa qua điều tra các vùng trồng chính ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Dựa trên khác biệt chủ yếu về kiểu hình quả, đã tuyển chọn 40 cây cá thể phân bổ trong 8 nhóm giống trên. Các cây được tuyển chọn có trọng lượng quả trung bình thay đổi từ 125,7 - 461,8 g; tỷ lệ thịt quả từ 41,59 - 70,26%; độ Brix thịt quả từ 19,77 - 24,41%; độ chắc thịt quả từ 0,56 - 0,83 kg.cm-2; hàm lượng acid tổng số từ 0,116 - 0,146%; lượng đường tổng số từ 14,25 - 19,65% và hàm lượng vitamin C từ 30,49 - 34,20 mg.100g-1. Đã tiến hành bảo tồn tại chỗ 40 cây tuyển chọn và bảo tồn ngoại vi với 200 cây từ 40 cây tuyển chọn. Các cây bảo tồn đang tiếp tục được lưu giữ, chăm sóc, theo dõi và đánh giá.

 

Hội đồng đánh giá đạt yêu cầu, tuy nhiên cần bổ sung hoàn thiện đề tài theo góp ý của Hội đồng.

 

Nguồn: Nguyễn Tuyết

Số lượt đọc: 2092

Về trang trước Về đầu trang