Tiêu chuẩn ĐLCL
Tập huấn hướng dẫn thực hiện công bố HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001:2008 (08/10/2014)
-   +   A-   A+   In  

Ngày 8/10, Chi Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Sở Khoa học và Công nghệ) tổ chức lớp tập huấn “Hướng dẫn thực hiện công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg”. Tham dự lớp tập huấn có hơn 100 học viên là đại diện của cơ quan ban ngành và UBND thành phố, huyện, xã trong Tỉnh.

Tham dự tập huấn các học viên được báo cáo viên chính ông Nguyễn Văn Hoà – chuyên viên đánh giá trưởng (công ty QAS IndoChina) giới thiệu 3 nội dung: hướng dẫn cách thức công bố áp dụng  HTQLCL theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008; hướng dẫn cách thức xác định hệ thống tài liệu cần thiết được thiết lập theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và mô hình khung của Bộ Khoa học và Công nghệ; biện pháp áp dụng HTQLCL trong cơ quan quản lý hành chính nhà nước để đạt được tính hiệu lực và tính hiệu quả khi áp dụng quản lý theo mô hình Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

 

Theo báo cáo viên Nguyễn Văn Hòa, để áp dụng HTQLCL trong cơ quan quản lý hành chính nhà nước có hiệu quả thì phải áp dụng theo 8 nguyên tắc sau: (1) hướng về người dân, mọi tổ chức đều phụ thuộc vào người dân của mình vì vậy cần hiểu các nhu cầu hiện tại và tương lai của họ; (2) sự lãnh đạo, người lãnh đạo thiết lập sự thống nhất về mục đích và phương hướng của tổ chức; (3) sự tham gia của mọi công chức viên chức, đây là nhân tố cơ bản của tổ chức và sự tham gia đầy đủ cho phép sử dụng khả năng của họ để đem lại lợi nhuận cho tổ chức; (4) tiếp cận theo quá trình, kết quả mong muốn sẽ đạt được khi các nguồn lực và các hoạt động liên quan được quản lý như một quá trình; (5) tiếp cận quản lý theo hệ thống, việc làm này sẽ giúp tổ chức đạt được các mục tiêu hiệu quả hơn; (6) cải tiến liên tục; (7) quyết định dựa trên sự kiện, việc phân tích dữ liệu và thông tin; (8) quan hệ hợp tác cùng có lợi với các bên liên quan, các mối quan hệ có lợi sẽ nâng cao năng lực của cả hai bên để tạo ra giá trị.

 

Tham dự buổi tập huấn ngoài nội dung chính được báo cáo viên trình bày, các học viên đến tham dự còn mạnh dạn trao đổi những thắc mắc và ‎‎ý kiến xung quanh các vấn đề xây dựng, áp dụng và duy trì, cải tiến hệ thống QLCL phù hợp với tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại đơn vị, cơ quan của mình. 

Nguồn: Lê Huệ

Số lượt đọc: 2639

Về trang trước Về đầu trang