Nghiên cứu - Ứng dụng KH&CN
Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức thực hiện dự án “Xây dựng mô hình nuôi cá biển quy mô công nghiệp ứng dụng lồng nhựa HDPE và công nghệ cao ở vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” (28/03/2019)
-   +   A-   A+   In  

Sáng 26/03, Sở KH&CN đã tổ chức Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức thực hiện dự án “Xây dựng mô hình nuôi cá biển quy mô công nghiệp ứng dụng lồng nhựa HDPE và công nghệ cao ở vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”. Chủ tịch hội đồng là ông Mai Thanh Quang – Giám đốc Sở KH&CN. Đề tài do ThS Nguyễn Xuân Toan làm chủ nhiệm, Phân Viện Nghiên cứu Hải sản phía Nam là cơ quan chủ trì.

Mục tiêu của đề tài là phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững dựa trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế so sánh về điều kiện tự nhiên của tỉnh, sản xuất theo quy mô hàng hoá, đa dạng hoá đối tượng và loại hình nuôi; Đảm bảo vệ sinh an toàn sản phẩm thuỷ sản phục vụ cho chế biến xuất khẩu và tiêu thụ nội địa nhằm tăng kim ngạch xuất khẩu; Tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập đời sống cho người dân; Giảm áp lực cho nghề khai thác xâm hại nguồn lợi ven bờ; Góp phần thực hiện thành công mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn tỉnh BR-VT vào năm 2020.

 

Đây là dự án với quy trình kỹ thuật nuôi cá biển trong lồng nhựa HDPE ứng dụng hệ thống thiết bị công  nghệ cao quản lý cá nuôi vùng biển tỉnh BR-VT, là mô hình điểm ứng dụng hệ thống thiết bị công nghệ cao quản lý cá và bảo đảm mỹ quan, vệ sinh môi trường khu vực nuôi.

 

Hội đồng đánh giá đạt yêu cầu và đề nghị cho triển khai đề tài, tuy nhiên cần bổ sung hoàn thiện đề tài theo góp ý của Hội đồng trước khi triển khai.

 

Nguồn: Nguyễn Tuyết

Số lượt đọc: 1599

Về trang trước Về đầu trang