Tập san thông tin KH&CN
Đặc san Thông tin KHCN số 03/2014 (06/10/2014)
-   +   A-   A+   In  

I. Kết quả nghiên cứu hoạt động Khoa học và Công nghệ địa phương

1. Lê Việt Thắng, Nguyễn Hồng Quân, Phan Hùng Việt, Đào Thị Ngọc Mai

Đánh giá hiện trạng chất lượng nước hồ Đá Đen

2. CN. Nguyễn Văn Quang – Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN tỉnh BR-VT

Hiệu quả kinh tế - xã hội từ Dự án “Nhân rộng mô hình thông tin điện tử KH&CN phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh BR-VT”

3. BS.CK1. Ngô Thành Phong - Bệnh viện Tâm thần tỉnh BR-VT

Thực trạng giải pháp đối với bệnh tâm thần phân liệt trong cộng đồng tại tỉnh BR-VT

4. BS.CK1. Ngô Thành Phong và cộng sự - Bệnh viện Tâm thần tỉnh BR-VT

Sức khoẻ tâm lý, tâm thần học sinh Trung học cơ sở tỉnh BR-VT – Thực trạng và giải pháp

 

II. Trao đổi

1. TS. Nguyễn Đình Thống - Đại học KHXH&NV TP HCM

Giành chính quyền ở Bà Rịa – Vũng Tàu tháng 8 – 1945

2. GS.TSKH. Ngô Văn Lược – Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu

Hoạt động KH&CN trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2011 – 2014

3. ThS. Nguyễn Ngọc Nguyện - Tổng thư ký Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh

Những kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm 2014 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh

4.  CN. Thái Quốc Việt – Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN

Vai trò của rừng ngập mặn và giải pháp bảo vệ rừng ngập mặn ve biển Bà Rịa – Vũng Tàu

5. Nguyễn Vân Anh, Phạm Tấn Kiên, Lê Vũ Toàn

 Mô hình thương mại hoá kết quả KH&CN tại TP. Hồ Chí Minh

6. Vĩnh Sinh

Những vấn đề mới của hoạt động truyền thông KH&CN

7. CN. Lê Thị Huyền Trang – Trung tâm Tin học và thông tin KHCN

Người dân hưởng lợi từ Dự án “Nhân rộng mô hình thông tin điện tử phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh BR-VT”

8. ThS. Hoàng Thị Kim Phượng – Đại học BR-VT

Phương pháp lấy học viên làm trung tâm trong cải tiến sửa lỗi dạy văn viết ở bậc Đại học

9. TS. Hoàng Xuân Long - Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN

Gắn kết KH-CN với sản xuất: Những khó khăn đối với các nước đang phát triển

10. Trần Thị Thu Hà - Vụ Thi đua - Khen thưởng - Bộ KH&CN

Phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong ngành KH&CN

 

III. Tin khoa học và công nghệ

Thế giới

Trong nước

Trong tỉnh

Nguồn: Trung tâm TH&TTKHCN

Số lượt đọc: 1700

Về trang trước Về đầu trang