Thống kê KHCN
Mẫu báo cáo thống kê ngành khoa học công nghệ định kỳ năm 2018 (24/01/2019)
-   +   A-   A+   In  
 Ngày 15/11/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 15/2018/TT-BKHCN quy định chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019, và thay thế cho Thông tư số 25/2015/TT-BKHCN ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ và Thông tư số 26/2015/TT-BKHCN ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về khoa học và công nghệ áp dụng đối với Sở Khoa học và Công nghệ.

 

- Kỳ hạn báo cáo: Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018

 

- Thời gian gửi báo cáo: Trước ngày 15/02/2019

 

Tải tại đây: Thông tư số 15/2018/TT-BKHCN (file .doc) và (file .Pdf
 
Quý cơ quan, đơn vị thực hiện báo cáo thống kê, vui lòng tải biểu mẫu tại đây: Mẫu phiếu; Hướng dẫn điền phiếu

Nguồn: Vân Anh

Số lượt đọc: 1373

Về trang trước Về đầu trang