Tin KHCN trong tỉnh
Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án năm 2014 (28/03/2014)
-   +   A-   A+   In  
Thực hiện Quyết định số 574/QĐ-UBND ngày 19/3/2014 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt Danh mục các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh năm 2014

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh thông báo Danh mục các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh năm 2014 để các tổ chức và cá nhân có năng lực và điều kiện đăng ký chủ trì thực hiện, như sau:

 1. Đề tài: Nghiên cứu, chuyển vị (ex-situ) để phục hồi và bảo tồn Trai tai tượng(Tridacna) tại Côn Đảo.
 2. Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sấy mực bằng phương pháp sấy chân không trên tàu lưới kéo đôi khai thác hải sản xa bờ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
 3. Đề tài: Nghiên cứu sinh sản nhân tạo và nuôi thử nghiệm giống cá mao ếch (Allenbatrachus grunniens Linnaeus, 1758) tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
 4. Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng phòng trừ tuyến trùng bằng chế phẩm sinh học trên cây rau tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Cải xanh, Khổ qua, Cà tím).
 5. Đề tài: Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen cây mãng cầu ta (Na) đặc hữu của tỉnh Bà Rịa– Vũng Tàu.
 6. Dự án: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật cải tạo và phát triển vườn cây ăn quả xã Long Phước, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
 7. Đề tài: Nghiên cứu và đề xuất mô hình quản lý môi trường dựa vào cộng đồng nhằm hỗ trợ cho chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
 8. Đề tài: Điều tra hiện trạng, tiềm năng và đề xuất định hướng khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường núi Dinh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
 9. Đề tài: Tri thức bản địa của cộng đồng ngư dân vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu truyền thống và biến đổi.
 10. Đề tài: Thực trạng chấp hành luật an toàn giao thông (ATGT) và giải pháp nâng cao ý thức chấp hành luật ATGT cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
 11. Đề tài: Nghiên cứu phát triển các loại hình du lịch làng nghề, tại gia và du lịch biển trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
 12. Đề tài: Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất phương án cụ thể nhằm phát triển hệ thống cây xanh tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 13. Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

* Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển
chọn: 
bao gồm:

- Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài, dự án

- Thuyết minh đề tài KHXH&NV; Đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và dự án sản xuất thử nghiệm.

- Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức nơi cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài.

- Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài.

- Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức và cá nhân đăng ký phối hợp nghiên cứ - nếu có phối hợp nghiên cứu.

(các mẫu biểu có trên trang Web http://sokhcn.baria-vungtau.gov.vn)

Yêu cầu hồ sơ (1 bản gốc và 12 bản sao) được niêm phong và ghi rõ tên trên phong bì:

 • Tên đề tài, dự án.
 • Tên và địa chỉ của tổ chức tham gia tuyển chọn.
 • Họ và tên cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm đề tài và danh sách những người tham gia
  thực hiện đề tài.

* Thời gian, nơi nhận hồ sơ đăng ký:

- Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ: 16 giờ ngày 05/5/2014.

- Nơi nhận hồ sơ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, cụm B3, Khu Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đường Bạch Đằng, phường Phước Trung, TP Bà Rịa.

Chi tiết liên quan xin liên hệ: Phòng Quản lý khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Điện thoại: 0643.513.024.

Nguồn: Mai Yến

Số lượt đọc: 6850

Về trang trước Về đầu trang