Tiêu chuẩn ĐLCL
Gần 20.000 tiêu chuẩn quản lý chất lượng đã được ban hành (17/12/2018)
-   +   A-   A+   In  

Các tiêu chuẩn quản lý chất lượng được ban hành giúp cho các cơ quan quản lý thuận lợi hơn trong việc giám sát. quản lý chất lượng và kiểm soát chặt chẽ doanh nghiệp.

Hiện nay, Tổng cục TCĐLCL đang là đơn vị đầu mối tổ chức triển khai thực hiện công tác tiêu chuẩn, phối hợp cùng các bộ ngành, địa phương và các đơn vị trực thuộc xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về hàng đối với sản phẩm, hàng hóa. Tổng cục cũng chủ động xây dựng kế hoạch, định hướng, hướng dẫn, hỗ trợ cho các bộ, ngành rà soát, sửa đổi, xây dựng mới các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. Đại diện Viện Tiêu chuẩn Chất lượng đã chia sẻ, cơ quan đang nỗ lực trong các hoạt động xây dựng tiêu chuẩn để phục vụ tốt hơn trong công tác quản lý chất lượng.

Tính từ năm 1962 đến nay, đã có gần 20.000 TCVN được công bố, trong số đó có khoảng 800 TCVN là của năm 2018. Từ khi các tiêu chuẩn được ban hành, việc quản lý, giám sát, kiểm tra chất lượng trở nên dễ dàng hơn, doanh nghiệp có thể tự kiểm soát được qu trình sản xuất.

Ngoài ra, việc ban hành tiêu chuẩn quản lý chất lượng giúp cho các doanh nghiệp xây dựng thương hiệu và tự khẳng định được mình.

Áp dụng tiêu chuẩn quản lý chất lượng đúng quy định trong sản xuất sẽ giảm được rủi ro lỗi sản phẩm, hoặc bị sản phẩm bị thu hồi. Bên cạnh đó, áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng vào sản phẩm hàng hóa của Việt Nam sẽ tăng cơ hội lưu thông vào thị trường quốc tế.

Nguồn: Tổng cục TCDLCL

Số lượt đọc: 2853

Về trang trước Về đầu trang