Tập san thông tin KH&CN
Đặc san Thông tin KHCN số 3.2018 (số 110) (16/12/2018)
-   +   A-   A+   In  

I. KH&CN tỉnh BRVT – 25 năm xây dựng và phát triển (1993-2018)

1. Lời mở đầu – ThS. Mai Thanh Quang- GĐ Sở KH&CN tỉnh BR-VT

2. KS. Nguyễn Kim Trường – PGĐ Sở KH&CN tỉnh BR-VT

KH&CN tỉnh BR-VT – 25 năm phát triển và đổi mới

3. TS. Trương Thành Công – Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh

Đổi mới, sáng tạo khoa học – công nghệ ở doanh nghiệp góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội và công nghiệp hóa – hiện đại hóa

4. ThS. Nguyễn Ngọc NguyệnTổng Thư ký Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh

Liên hiệp các hội KHKT tỉnh BRVT với ngành KH&CN tỉnh qua 25 năm

5. TS. Đỗ Quỳnh Nga –Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Giải thưởng khoa học và công trình tỉnh BR-VT lần thứ nhất – Một số công trình tiêu biểu

6. Sở Y tế tỉnh BR-VT

Sở y tế BR-VT đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, hướng tới mục tiêu “y tế thông minh”

7. Nguyễn Cảnh Toàn  -  Phòng Quản lý Công nghiệp - Sở Công thương tỉnh BR-VT

Nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ trong ngành công thương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

8. Nguyễn Thị Thuý - Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch - Sở Du lịch tỉnh BR-VT

Bà Rịa –Vũng Tàu - Tăng cường ứng dụng công nghệ thông minh đưa du lịch phát triển lịch theo hướng chất lượng cao

9. CN.Trần Thị Kim Liên – Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Nhiều ý tưởng khoa học đoạt giải có tính ứng dụng cao trên địa bàn tỉnh BR-VT

10.ThS. Phạm Ngọc Vũ – Phó GĐ Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN tỉnh BR-VT

Hoạt động thông tin và thống kê khoa học và công nghệ - Chặng đường phát triển

11. KS. Trần Duy Tâm Thanh – Chi cục trưởng- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh BR-VT

Hoạt động khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh BR-VT

12. CN. Đỗ Hữu Hiền – PGĐ Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KHCN tỉnh BR-VT

Ứng dụng công nghệ Blockchain trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

13. ThS. Ôn Đăng Khoa, CN. Vũ Thị Minh Ngọc - Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh BR-VT – Đổi mới để đáp ứng dịch vụ tiêu chuẩn đo lường chất lượng

14.CN. Trần Thị Kim Liên – Sở KH&CN, Nguyễn Hải Dương - Công ty T&T INVENMARK

Vai trò của SHTT đối với sự phát triển của Doanh nghiệp gắn với phát triển thương hiệu nông sản đặc sản tỉnh BR-VT

15. TS. Nguyễn Văn Hùng, KS. Đặng Hữu Minh - Trường Đại học Dầu khí Việt Nam

Trí tuệ nhân tạo và khả năng áp dụng trong nền công nghiệp dầu khí

II. Tin KH&CN

- Tin Thế giới

- Tin Trong nước

- Tin Trong tỉnh

Xem nội dung tại đây

Nguồn: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN

Số lượt đọc: 1258

Về trang trước Về đầu trang